Finanční trhy a datová analýza

Finanční trhy a datová analýza

Profil specializace

Cílem magisterského studijního programu Ekonomie a finance se specializací Finanční trhy a datová analýza je připravit odborníky v klíčových oblastech finanční a datové analýzy. Program klade důraz na inovativní přístupy ke statistické analýze, zejména pak zpracovaní a vyhodnocování velkého objemu finančních a ekonomických dat. Studenti mají možnost věnovat se klíčovým teoretickým principům ve financích, které je připraví na kariéru ve financích, bankovnictví a v řadě dalších sektorů, které zpracovávají finanční data. Program svým zaměřením poskytuje studentům důkladné porozumění pokročilých metodologií a získání dovedností v teoretických a aplikovaných financích s důrazem na výpočetní aspekty problémů. Absolventům nabízí získání klíčových dovedností pro moderní finance s důrazem na oblasti statistické analýzy, modelování a práci s rozsáhlými daty, programování, techniky strojového učení. Studenti získají schopnost samostatně definovat a řešit množství teoretických
a praktických problémů.

Profil absolventa

Absolvent magisterského programu Ekonomie a finance se specializací Finanční trhy a datová analýza je kvalifikován v oblasti datové analýzy finančních trhů s důrazem na techniky pokročilého statistického modelování a zpracování rozsáhlých dat. Absolvent je seznámen s moderní statistickou analýzou, modelováním, programováním, technikami strojového učení a zpracování velkých dat. Studijní zaměření a styl výuky jsou koncipovány tak, aby absolventi studia získali vzdělání srovnatelné s magisterským studiem teoretických finančních trhů a datové analýzy na předních evropských univerzitách. Zaměření programu úzce sleduje trendy předních univerzit, které odráží současné rostoucí požadavky absolventů na pokročilé znalosti v oblasti datové analýzy finančních trhů s důrazem na techniky statistického modelování a zpracování rozsáhlých dat.

Více se dozvíte v sekci Uplatnění absolventů nebo si můžete přečíst rozhovory s vybranými absolventy o jejich zajímavých kariérách. 

Jozef Baruník