Magisterský program Ekonomie a finance

Magisterský program Ekonomie a finance

  • připravuje odborníky v oblasti aplikované i teoretické ekonomie a financí
  • je určen absolventům bakalářského studia i absolventům vysokoškolského studia, kteří mají zájem o prohloubení znalostí v oboru
  • je určen pro česky nebo slovensky mluvící studenty
  • nabízí široké možnosti věnovat se v detailu celé řadě témat, např. monetární ekonomii, makroekonomickému modelování, mezinárodní ekonomii a investicím, kvantitativním financím, oceňování aktiv či aplikované mikroekonomii
  • nabízí vzdělání srovnatelné s magisterským studiem teoretické a aplikované ekonomie na předních světových univerzitách
  • umožňuje studentům přejít na kvalitní doktorské programy v oblastech ekonomie a financí na předních světových univerzitách
  • nabízí užší specializaci ve čtyřech oblastech:

Prezentace o programu (leden 2022)

Webinář s garantem programu doc. Adamem Geršlem (2021)