Magisterský program Ekonomie a finance

Magisterský program Ekonomie a finance

Detailní podmínky přijímacího řízení na rok 2024/25 a přihlášku najdete zde. 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška na magisterské studium má tyto části:

Přijímací zkouška sestává z jednoho integrovaného testu z angličtiny, matematiky, mikroekonomie a makroekonomie.

Celkový maximální počet bodů je 100, z toho 30 bodů z angličtiny, 30 bodů z matematiky, 20 bodů z mikroekonomie a 20 bodů z makroekonomie.

Doba trvání testu je 120 minut.

Doporučení k přijímací zkoušce

Šance na přijetí

Akademický rok  Přihlášeno  Přijato Poměr %
 2022/2023  115  85  73,91
 2021/2022  111  90  81,08
 2020/2021  130  98   75,38
 2019/2020  133  56  42,11
 2018/2019  112  67  59,82
 2017/2018  141  87  61,70
 2016/2017  148  85  57,43
 2015/2016  172 107  62,21
 2014/2015  206 113  54,85
 2013/2014  233 154  66,09
 2012/2013  200 104  52,00
 2011/2012  141  83  58,86
 2010/2011  128  61  47,65
 2009/2010  154  98  63,63
 2008/2009  131  97  74,04