Využití Advanced Placement (AP) zkoušek pro Bc. přijímací řízení

Využití Advanced Placement (AP) zkoušek pro Bc. přijímací řízení

Advanced Placement (AP) zkoušky jsou odborné testy na úrovni prvního ročníku americké unverzity, které porovnávají výsledky studenta v mezinárodním měřítku. Tvorbou a organizací zkoušek se zabývá americký College Board. Partnerem College Board pro organizaco AP zkoušek v České republice a na Slovensku je Centrum pro talentovanou mládež.

Studenti obvykle skládají zkoušky po ukončení online AP kurzů. Zkoušky mohou studenti skládat vždy během května na vybraných středních školách v České republice a na Slovensku. Seznam škol s oprávněním pro skládání AP zkoušek naleztnete zde.

Složením AP zkoušky studenti prokazují univerzitě svůj zájem o obor, motivaci a schopnosti dodržet své studijní závazky.

Více informací o AP zkouškách naleznete zde.

PODMÍNKY VYUŽITÍ AP TESTŮ NA IES FSV UK:
 

1.  Využití AP Exams pro přijímací řízení na bakalářský obor "ekonomie a finance" na IES FSV UK

Od přijímací zkoušky z NSZ je upuštěno při splnění následujícího kritéria: Dosažení alespoň percentilu 60 v NSZ testu z Matematiky a zároveň složení zkoušky Advanced Placement Microeconomics nebo Advanced Placement Macroeconomics v hodnotě alespoň 4 bodů. Zkouška Advanced Placement Microeconomics nebo Advanced Placement Macroeconomics musí být složena v kalendářním roce, v němž probíhá přijímací řízení, nebo v kalendářním roce jemu předcházejícím.
 

2.  Využití AP Exams pro studium bakalářského oboru "ekonomie a finance" na IES FSV UK

  • AP Microeconomics - výsledek 4-5 vede k uznání povinného kurzu Principles of Economics I či ekvivalentního Ekonomie I.
  • AP Macroeconomics - výsledek 4-5 vede k uznání povinného kurzu Principles of Economics II či ekvivalentního Ekonomie II.
  • AP Calculus AB - výsledek 4-5 vede k uznání nepovinného kurzu Semináře matematické analýzy I.
  • AP Calculus BC - výsledek 4-5 vede k uznání nepovinného kurzu Semináře matematické analýzy a algebry II.