doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.

doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra institucionální ekonomie

E-mail: antonie.dolezalova@fsv.cuni.cz , antonie.dolezalova@gmail.com

Telefon: +420 222 112 311

Místnost: č. O311, Opletalova 26

ResearchID: S-1799-2017

Scopus Author ID: 26767681000

ORCID ID: 0000-0002-9123-5221

Rok vydání

Monografie

  • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Hlávkovi předchudci a pokračovatelé. 1. vyd vyd. Praha: Národohopsodářský ústav Josefa Hlávky, 2014. 125 s. ISBN 978-80-86729-97-8.
  • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti. 1. vyd vyd. Praha: Centrum středoevropských studií, 2014. 377 s. ISBN 978-80-87782-37-8.
  • DOLEŽALOVÁ, Antonie. A History of Czech Economic Thought. 1st ed vyd. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 194 s. ISBN 978-1-138-91416-2.
  • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Mikuláš Teich: moje století: (1918-2018). 1. vyd vyd. Praha: Galén, 2021. 373 s. ISBN 978-80-7492-503-0.
  • HAVELKA, Miloš - SOUKUPOVÁ, Blanka - HROCH, Miroslav - DOLEŽALOVÁ, Antonie - DOBEŠ, Jan - ARNASON, Jonas - JEŽEK, Tomáš - BAŽANTOVÁ, Ilona - BRÁDLEROVÁ, Daniela - VALENTA, Petr - KLUSÁKOVÁ, Luďa - KONEČNÝ, Stanislav - SCHOLZ, Milan - HÁLEK, Jan - ŠEPTÁK, Miroslav - PEHR, Michal - HALLON, Ľudovít - HVÍŽĎALA, Karel. Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti. 1. vyd vyd. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i; VŠ CEVRO Institut, o.p.s.; FHS UK, 2014. 377 s. ISBN 978-80-87782-37-8.

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

JEB143 - Cambridge Lectures in Economic History
JEB133 - Economic History
JEM209 - History and Methodology of Economics

Bakalářské práce

History of Economic Thought (Figures and Topics; Economics in Exile)
Economic History (Fiscal Policy, Monetary Policy, Film Industry in Czechoslovakia; Taxation, Multinationals, Socialist Economy, Quantitative Approach)

Diplomové práce

History of Economic Thought (Figures and Topics; Economics in Exile)
Economic History (Fiscal Policy, Monetary Policy, Film Industry in Czechoslovakia; Taxation, Multinationals, Socialist Economy, Quantitative Approach)

Hospodářské dějiny