prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.

Působiště:

  • Katedra makroekonomie a ekonometrie

E-mail: dedek@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 326

Osobní webová stránka

Místnost: č. O511, Opletalova 26

Scopus Author ID: 6602469902

ORCID ID: 0000-0001-6187-4893

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Vzdělání

květen 1978: titul inženýr, Vysoká škola ekonomická v Praze
říjen 1983: vědecká hodnot kandidáta ekonomických věd, Ekonomický ústav ČSAV
květen 2002: docent pro obor ekonomie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
únor 2012: profesor pro obor ekonomie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Absolvování zahraničních stáží a studijních pobytů ve Velké Británii (London School of Economics, University of Warwick) a v USA (Mezinárodní měnový fond, Federal Reserve Bank of Kansas City).

Odborná praxe

1978 - 1992 vědecký pracovník se zaměřením na hospodářskou politiku v Ekonomickém ústavu ČSAV
1994-2004 IES: Nástroje finančních trhů
2005 IES: Nástroje finančních trhů, Analýza portfolia, Evropská ekonomická integrace
2006 IES: Nástroje finančních trhů, Analýza portfolia, Corporate finance

JEM035 - Financial Markets Instruments I
JEM036 - Financial Markets Instruments II

Diplomové práce

Témata související s problematikou eura a evropské integrace

Měnová politika, evropská integrace