PhDr. Miroslav Palanský, Ph.D.

PhDr. Miroslav Palanský, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky

E-mail: miroslav.palansky@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 776 661 654

Osobní webová stránka

Místnost: č. O402, Opletalova 26

ResearchID: N-5876-2017

ORCID ID: 0000-0003-4686-7913

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

  • ETTER-PHOYA, R. - HARARI, Moran - MEINZER, Markus - PALANSKÝ, Miroslav. Global financial systems and tax avoidance. The Routledge Handbook of Global Development. 1 vyd. London: Taylor and Francis, 2022, s. 326-340. ISBN 978-1-00-051608-1.
  • ATES, Leyla - COBHAM, Alex - HARARI, Moran - JANSKÝ, Petr - MEINZER, Markus - MILLAN, Lucas - PALANSKÝ, Miroslav. The corporate tax haven index: A new geography of profit shifting. In: UNGER, Brigitte - ROSSEL, Lucia - FERWERDA, Joras. Combating Fiscal Fraud and Empowering Regulators: Bringing tax money back into the COFFERS. 1st ed vyd. Oxford: Oxford University Press., 2021, s. 89-111. ISBN 978-0-19-885472-2.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Vzdělání

2022/09-2022/11 Výzkumný pobyt, Columbia University, USA (Wojciech Kopczuk)
2016-2020 Ph.D., IES FSV UK, obor Ekonomie a finance
2020 PhDr., IES FSV UK, obor Ekonomické teorie
2019/11-2019/12 Výzkumný pobyt, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile (Juan-Pablo Montero)
2019/02-2019/05 Výzkumný pobyt, University of California, Berkeley, USA (Gabriel Zucman)
2018/10-2019/02 Výzkumný pobyt, University of Auckland, New Zealand (Basil Sharp)
2017/10-2017/11 Výzkumný pobyt, University of Queensland, Brisbane, Australia (Rodney Strachan)
2016-2017 M.A., Aix-Marseille School of Economics, obor Econometrics
2014-2016 Mgr., IES FSV UK, obor Ekonomie
2015 Erasmus, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Španělsko
2011-2014 Bc., IES FSV UK, obor Ekonomie
2013 Erasmus, Università degli Studi di Padova, Padova, Itálie
 

Odborná praxe

2019+ Data Scientist, Tax Justice Network, London.
2018+ UNCE Research Fellow, IES FSV UK, Prague.
2014+ Výzkumný pracovník, IES FSV UK, Prague.
2014-2018 Analytik, EconLab, z.s., Prague.

2018 Cena Karla Engliše, Česká společnost ekonomická
2018 Cena Josefa Hlávky
2016 Cena Josefa Vavrouška, 3. místo
2015 Čestné uznání prezidenta ČSE pro autora do 25 let, Česká společnost ekonomická

Bakalářské práce

I will be happy to consider supervising theses related to political economy, public finance, development economics, taxation or tax abuse.

Diplomové práce

I will be happy to consider supervising theses related to political economy, public finance, development economics, taxation or tax abuse.

 Political economy, public finance, development economics, taxation, tax abuse, international corporate tax avoidance