doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.

doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.

Působiště:

  • Katedra financí a kapitálových trhů

E-mail: petrjakubik@seznam.cz

Osobní webová stránka

Místnost: č. O311, Opletalova 26

Scopus Author ID: 16039310400

ORCID ID: 0000-0001-5143-2610

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

  • JAKUBÍK, Petr. Household response to the economic crisis. In: SHIEH, Chich-Jen - WANG, I-Ming - CHOU, Jyh-Rong - HO, Chia-Hui. Proceedings of the 2010 The International Conference on Organizational Innovation 1st ed vyd. Bangkok: Siam University, 2010, s. 367-379. ISBN 978-986-85682-2-8.
  • JAKUBÍK, Petr - TEPLÝ, Petr. The JT index as an indicator of financial stability. Proceedings of Business and Information 2009 1st ed vyd. Kuala Lumpur: International Business Academics Consortium, Academy of Taiwan Information Systems Research, 2009, s. 121-130.
  • JAKUBÍK, Petr - SCHMIEDER, Christian. How to stress test credit risk for economics and credit portfolios? Evidence for the Czech Republic and Germany. 7th International Conference on Accounting and Finance in Transition, European & Asian Experience and Public Policy Considerations London: University of Greenwich, Old Royal Naval College, 2009, s. 1-10.
  • JAKUBÍK, Petr - ŠKERLÍKOVÁ, Tatiana. Makroekonomické determinanty úpadku firem v ČR. In: KISLINGEROVÁ, Eva - ŠPIČKA, Jindřich. Insolvence 2014 : hledání cesty k vyšším výnosům : sborník z mezinárodní vědecké konference Praha: Oeconomica, 2014, s. 50-61. ISBN 978-80-245-2027-8.
  • TEPLÝ, Petr - JAKUBÍK, Petr. The JT index as a predictor of the economy's financial stability. In: JALBERT, Mercedes. Global conference on business nad finance proceedings 1st ed vyd. Hilo: The Institute for Business and Finance Research, 2009, s. 112-120.
  • SEIDLER, Jakub - JAKUBÍK, Petr. Estimating loss given default. Proceedings of the 6th International Conference on Applied Financial Economics 1st ed vyd. Athens: National and Capodistrian University of Athens, 2009, s. 128-134. ISBN 978-960-466-044-5.

Vzdělání

2008-12 Ph.D. ekonomie - IES FSV UK, Praha
2007 PhDr. ekonomie - IES FSV UK, Praha
9-11/2006 kurz Finananční programování a politika, IMF Institute, Washington, D.C., USA
2004-06 Mgr. ekonomie - IES FSV UK, Praha
2005 ekonomie, finance - Hanken Svenska Handelshögskolan, Helsinki, Finsko (exchange)
2001-04 Ph.D. finance - Fakulta financí a účetnictví, VŠE, Praha
1999-02 Ing. statistika, pojišťovnictví - Fakulta informatiky a statistiky, VŠE, Praha
1994-99 Ing. informatika, matematika - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha

Odborná praxe

08/2014++ Financial Stability Team Leader, EIOPA - European Insurance and Occupational Pensions Authority, Frankfurt am Main, Německo
07/2013-8/2014 Principal Expert on Financial Stability, EIOPA - European Insurance and Occupational Pensions Authority, Frankfurt am Main, Německo
2/2013-6/2013 Vrchní ekonom, Samostatný odbor finanční stability, Česká národní banka, Praha, Česká republika
11/2012-2/2013 Financial Stability Consultant, Oesterreichische Nationalbank, Vídeň, Rakousko
10/2012 Financial Stability Consultant, Central Bank of Malta, Valletta, Malta
2010-12 International Economist, EU Neighbouring Regions Division, European Central Bank, Frankfurt am Main, Německo
2008-10 Vrchní ekonom, Samostatný odbor ekonomického výzkumu a finanční stability, Česká národní banka, Praha, Česká republika
9-12/2009 Technical Adviser, Financial Stability Institute, Bank for International Settlements, Basel, Švýcarsko
2005-07 Vrchní analytik finanční stability, Samostatný odbor ekonomického výzkumu, Česká národní banka, Praha, Česká republika
7-9/2005 Project Researcher, Monetary Policy and Research Department, Bank of Finland, Helsinki, Finsko
2001-04 Skóringový analytik , Odbor řízení kreditního rizika, Komerční banka a.s., Societe Generale Group, Praha, Česká republika
1999-00 Programátor-analytik, Terminus s.r.o., Beroun, Česká republika
1999 Programátor-analytik, Česká národní zdravotní pojišťovna, Praha, Česká republika

2010 Irving Fisher Committee Award (Bank for International Settlement)
2010 Cena SAS (SAS Institut)
2009 SAS Student Ambassador Award
2008 Financial Stability Institute Award (Bank for International Settlement)
2007 Cena prof. Františka Vencovského 
2006 Bolzanova cena
2006 Mladý ekonom (ČSE), 3. místo

JEM128 - Financial Modeling Using MS Excel, VBA

Bakalářské práce

see topics for MA's theses

Diplomové práce

New challenges to financial regulation and supervision
Stress testing of financial sector
Macroprudential supervision and regulation
Macro-prudential quantitative framework in inusrance
Macro-prudential instruments and policy
Macro-prudential elements of Solvency II

Finanční stabilita, kreditní riziko, bankovnictví, pojišťovnictví, finanční regulace a dohled