doc. Ing. Ondřej Schneider, M.Phil., Ph.D.

doc. Ing. Ondřej Schneider, M.Phil., Ph.D.

Působiště:

  • Katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky

E-mail: schneider@fsv.cuni.cz

ResearchID: A-6725-2008

Scopus Author ID: 56228927100

ORCID ID: 0000-0002-4482-8534

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

  • SCHNEIDER, Ondřej. Argument pro konsolidaci veřejných rozpočtů. In: KABELE, Jiří - MLČOCH, Lubomír - PSCHEIDT, Stanislav. Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 31.10.-2.11.2002). I, Umění vládnout, ekonomika, politika 1. vyd vyd. Praha: Matfyzpress, 2002, s. 186-192. ISBN 80-86732-00-2.
  • SCHNEIDER, Ondřej - HEDBÁVNÝ, Petr - ZÁPAL, Jan. Does the Enlarged European Union Need a Better Fiscal Pact?. In: KOTÁBOVÁ, Věra - PRÁZOVÁ, Irena - SCHNEIDER, Ondřej. Rozvoj české společnosti v Evropské unii. II, Ekonomie, Politologie 1st ed vyd. Praha: Matfyzpress, 2004, s. 111-129. ISBN 80-86732-35-5.

Vzdělání

1986-1989 Vysoká škola ekonomická, Praha
1992-1993 MPhil. Cambridge University, Velká Británie
1992-1998 PhD. CERGE-EI, Universita Karlova, Praha

Odborná praxe

1994+ IES FSV UK: Kurzy veřejných financí pro magistry, od roku 1997 i pro bakaláře
2000-2007 New York University, pražský kampus: Economics of Transition
2002-2007 IES FSV UK: Vedoucí katedry evropské ekonomické integrace, kurzy: Corporate Governance, European Economic Policies, Economics of Ageing
2008+ Zahraniční spolupracovník IES FSV, místo pobytu Washington DC, USA.
2008 - externí přednášející na Georgetown University, Washington, DC

 

JEB129 - Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings

Semestrální práce

Příklady:
Deficity veřejných rozpočtů a ekonomický růst - empirická studie.
Struktura daňových příjmů v zemích OECD a v transformujících se zemích - srovnávací studie.
Nezaměstnanost a daně - srovnávací studie ze zemí OECD.
Jaké veřejné statky vlády většinou neposkytují a jaké soukromé statky naopak většinou poskytují. Proč? Esej.
Vztah mezi veřejnými výdaji a systémem hlasování v dané zemi. Empirická studie, nebo esej , teorie veřejné volby.
Důchodové systémy - argumenty pro zachování PAYG - cokoliv.
Penzijní fondy - ČR a svět. Odvození optimálních daní a jejich aplikovatelnost v praxi - esej.
Teorie růstu veřejného sektoru - studie.
Nerovnost a daňové zatížení - empirická studie zemí OECD.

Bakalářské práce

UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU POBYTU V ZAHRANIČÍ JSOU MOŽNÉ JEN PÍSEMNÉ KONZULTACE E-MAILEM!!
Pension systems in European countries - what can we learn from reforms?
Pension reform with children-related public pensions
Law makers - who are they? Professional and educational background of Czech (or other) law makers
Fiscal policy - political constraints and theoretical assumptions
1. Tržní selhání versus vládní selhání - esej.
2. Daně jako nástroj vládní politiky - esej.
3. Hlavní výdajové programy českých veřejných rozpočtů - popis a analýza potenciálních rizik.
4. Příjmy veřejných rozpočtů v ČR - popis a analýza potenciálních rizik.
5. Rozpočet Evropské unie a vliv na českou rozpočtovou politiku.
6. Srovnání českého rozpočtu s rozpočty vybraných zemí Evropské unie a zemí střední Evropy.
7. Důchodové systémy: možnosti přizpůsobení ve stárnoucí společnosti.
8. Důchodový systém - rozdíly mezi ČR a okolními státy.
9. Deficity veřejných rozpočtů a ekonomický růst - empirická studie.
10. Optimální nelineární daň- studie.
11. Teorie růstu veřejného sektoru - studie.
NOVE - Temata vedena Jane Zapalem (s moji pripadnou podporou) jsou uvedena v nize pripjenem souboru.

Diplomové práce

WARNING: AS I AM ABROAD FOR THE TIME BEING, ONLY EMAIL CONSULTATIONS AND SUPERVISIONS ARE AVAILABLE!!!!
Pension systems in European countries - what can we learn from reforms?
Pension reform with children-related public pensions
Law makers - who are they? Professional and educational background of Czech (or other) law makers
Fiscal policy - political constraints and theoretical assumptions
1. Daňové zatížení práce a kapitálu: stav a vývoj v ČR a ekonomické důsledky. 2. Progresivnost českého daňového systému.
3. Střední volič a jeho vliv na daňové systémy v Evropě a v USA - esej.
4. Důchodový systém - podmínky pareto efektivní změny.
5. Důchodové systémy - vliv demografie.
6. Důchodový systém - polská a maďarská reforma ve světle českého systému.
7. Jak od spotřebních daní k ekologické dani?
8. Rovnost ve společnosti - nástroje měření a nástroje ovlivňování.
9. Optimální zdanění: kritické prozkoumání předpokladů teorie - esej.
10. Daně a ekonomický růst - empirické srovnání.
11. Daně a ekonomický růst - ekonomická analýza.
12. Fiskální federalismus, vyšší územně správní celky a české veřejné rozpočty. 13. Funkce mimorozpočtových fondů v zemích EU.
14. Internet a daně - esej.
15. Globalizace a daňová konkurence: rizika a přínosy - esej, analýza.
16. Rozpočtové výdaje na podporu úspor: jejich efektivnost a ospravedlnitelnost.
17. Velikost veřejného sektoru ve světě: přínosy a náklady - analýza
18. Generační účetnictví: koncept a jeho aplikace na Českou republiku.
NEW AND RECOMMENDED - Thesis topics proposed and supervised by Jan Zapal (with my support) are in the document attached below.

Veřejné finance, politická ekonomie, evropská integrace