Ing. Irena Kemény

Ing. Irena Kemény

Působiště:

  • Disciplinární komise
  • Katedra financí a kapitálových trhů

E-mail: kemeny@kemeny.cz

Telefon: +420 222 112 323

Místnost: č. O509, Opletalova 26

ORCID ID: 0000-0002-1731-698X

Vzdělání

1978 - 1982 Ing ekonomie na VŠE
1989 - 1992 Graduační škola při EÚ ČSAV

Odborná praxe

1991 - dosud Výuka na IES FSV UK
1991 - dosud Výuka na ČVUT
2002 - dosud Výuka na VŠFS

JEM040 - Účetní a daňové poradenství
JEB046 - Účetnictví I
JEB047 - Účetnictví II

Bakalářské práce

akademický rok 2002/2003:
Petra Pařenicová: Účetní analýza firmy.

Diplomové práce

akademický rok 2002/2003:
Tereza Holovková: Komparace nepřímých daní v České republice a Evropské unii.
Ondřej Svoboda: Mezinárodní daňové plánování.
Lukáš Vorel: Daň z příjmu neziskových organizací.
Jakub Šubrt: Franchising.

akademický rok 2003/2004:
Antonín Bušta: What after Enron new atitude fo corporate reporting.

Účetnictví, daňové systémy