Proběhla konference EALE spoluorganizovaná IES

EALE

Proběhla konference EALE spoluorganizovaná IES

Na konci září proběhl v Praze 35. ročník prestižní mezinárodní konference Evropské asociace ekonomů trhu práce (EALE) s účastí téměř 500 ekonomek a ekonomů z celého světa. Mezi hlavními organizátorkami byla naše kolegyně Barbara Pertold-Gebicka a na hladkém průběhu akce se podíleli také dobrovolníci z řad studentů IES.

Konference EALE se každoročně zaměřuje na vysoce aktuální témata z oblasti ekonomie práce, ale také zdravotnictví, vzdělávání, obyvatelstva či rodiny. Letošní ročník s podtitulem  Hledání práce v 21. století byl věnován rapidním změnám na trhu práce, schopnostem firem i uchazečů se těmto změnám přizpůsobit i politikám a nástrojům, které mohou propojování pracovních sil a míst v současných podmínkách usnadnit. Význam těchto témat reflektuje i udělení letošní Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2023 Claudii Goldinové, která se zabývá právě výzkumem trhu práce. 

Bohatý třídenní program nabídl mj. 3 hlavní projevy, 350 paralelních sessions, 60 posterových prezentací a 21 prezentací formou flash-talk.  Mezi nejvýznamnější události patřily 

  • Keynote Gordona Dahla, který diskutoval o vztahu mezi inkluzí imigrantů ve školách a diskriminací etnických menšin;
  • Keynote Uty Schönbergové, která ukázala, že práce s proškolenými kolegy zvyšuje produktivitu i u těch, kteří proškoleni nejsou;
  • Prezidentský projev Michele Belotové shrnující nejnovější směry výzkumu týkající se propojování pracovních sil a pracovních míst;
  • Flash-talk session na téma Hledání práce v 21. století, kde 7 různých výzkumníků diskutovalo o významu využití nových technologií (včetně umělé inteligence) při zlepšování kvality hledání práce;
  • Flash talk session na téma Úloha firem, kde 7 různých výzkumníků diskutovalo o roli, kterou hrají firmy v procesu inovací, stanovování mezd a zlepšování pracovních podmínek.
  • Flash talk session na téma Nezaměstnanost, kde 7 různých výzkumníků představilo nejnovější zjištění týkající se chování nezaměstnaných. Mimo jiné o tom, jakou roli hraje pojištění v nezaměstnanosti v jejich chování při hledání zaměstnání a jak to, že se ženy stanou matkami, mění způsob, jakým hledají práci.

Děkujeme pořadatelům z řad CERGE-EI, PF UK a IES FSV UK za vydařený ročník a také děkujeme za organizační výpomoc našim studentkám a studentům!