Bakalářský program Ekonomie a finance

Bakalářský program Ekonomie a finance

Bakalářské studium Ekonomie a financí je orientováno na teoretickou ekonomii, ekonometrii, aplikovanou ekonomii a finance. Cílem studia je především rozvoj abstraktního myšlení a osvojení základních technik v oboru, což vyžaduje kvalitní matematické základy. Proto je věnován značný prostor výuce matematiky, statistiky a ekonometrie. Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce.

Garantka:  doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.