Bakalářské SZZK

Bakalářské SZZK

Termíny odevzdání přihlášek na BC SZZk jsou v AR 2023/24:
od 1.12.2023 do 3.1.2024 nejpozději pro termín SZZk leden 2024
od 17.4. do 30.4.2024 nejpozději pro termín SZZk červen 2024
od 1.7. do 31.7.2024 nejpozději pro termín SZZk září 2024

Řádné termíny BC SZZk v AR 2023/24:
24. ledna 2024
Státní zkouška bude probíhat prezenčně. Časový harmonogram státní zkoušky najdete zde.
10.-11. června 2024
Státní zkouška bude probíhat prezenčně. Časový harmonogram státní zkoušky najdete zde.
9.-10. září 2024
Státní zkouška bude probíhat prezenčně. Časový harmonogram státní zkoušky najdete po registracích studentů zde.

V termínu odevzdání přihlášek je potřeba odevzdat do SIS (bod 1 a 3), na sekretariát (bod 2).

1. bakalářskou práci v PDF/A formátu - nutno vložit do SIS v sekci "Témata prací (Výběr práce)" nejpozději v den odevzdání elektronického přihlášení k SZZk, nezbytné je řádně vyplnit název v jazyce BP, překlad názvu BP a ostatní údaje (nyní do 3.1.2024), nesmí obsahovat osobní údaje (telefon, e-mail) ani podpisy studenta, vedoucího práce
2. jeden tištěný výtisk bakalářské práce (nyní do 3.1.2024, na sektretariát IES v přízemí budovy)
3. elektronickou přihlášku ke státní závěrečné zkoušce (nyní do 3.1.2024)
Podrobný návod pro přihlašování k SZZk najdete vč. print screenů zde.
Kontrolu zápisu na SZZk provedete volbou záložky „státní závěrečné zkoušky-student“ na horní zelené liště.
Během týdne před konáním SZZk obdržíte pozvánku ze SISu s konkrétním termínem a časem konání.

Tištěná přihláška se neodevzdává. Tištěný ani elektronický výpis známek ze SIS UK před SZZk se také neodevzdává. Kontrola bude provedena v SIS garantem v termínu stanoveném harmonogramem pro splnění studijních povinností
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Název BP musí být vždy v češtině (slovenštině) a angličtině a shodovat se v SIS i ve výtisku BP. V případě nesrovnalostí, může být studentovi zamítnuto přijetí přihlášky. Drobné úpravy v názvu BP (čili takové, které nejsou doprovázeny jinými změnami v projektu práce) mohou být provedeny na sekretariátě IES nebo příslušným vedoucím BP. Ostatní pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací upravuje Opatření děkana č. 16/2018.