Magisterský program Ekonomie a finance

Magisterský program Ekonomie a finance

Cílem magisterského studia je připravit odborníky schopné samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické problémy, kteří budou vybaveni hlubokými a rozsáhlými znalostmi soudobé teoretické a aplikované ekonomie a financí. Studium je určeno absolventům bakalářského studia, resp. jeho ekvivalentu (viz čl. 2 Řádu přijímacího řízení FSV), případně i absolventům vysokoškolského studia, kteří mají zájem o prohloubení znalostí v oboru.

Magisterský program ekonomie a finance obsahuje jak předměty rozšiřující obecné znalosti ekonomické teorie (pokročilá mikroekonomie, makroekonomie a ekonometrie), tak i předměty umožňující užší specializaci ve čtyřech oblastech:
1) centrální bankovnictví a finanční regulace,
2) finanční trhy a datová analýza,
3) bankovnictví a podnikové finance,
4) ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví.

Garant: doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.

Prezentace o programu NEF - září 2023