Working Papers

2005

74 - Ready to Go? EU Enlargement and Migration Potential: Lessons from the Czech Republic in the Context of the Irish Migration Experience

73 - Judging the Sustainability of Czech Public Finances
PhDr. Jan Zápal Ph.D.

72 - Tolerable Intolerance: An Evolutionary Model
doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.

71 - Theory of the Firm under Uncertainty: Financing, Attitude to Risk and Output Behavior
doc. PhDr. Michal Bauer Ph.D.

70 - Arithmetics of Property Rights: A Leontief-type Model of Ownership Structures
prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

New Measure of Voting Power
prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

2004

68 - Kdo jsou plátci daní a kdo jsou příjemci dávek v České republice
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.

67 - Vliv sociálního a daňového systému na přerozdělování příjmů v České republice – dynamika na přelomu století
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.

66 - Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti - nepřímé daně
PhDr. Gabriela Hrubá

65 - Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti - přímé daně
PhDr. Gabriela Hrubá

64 - Would Fast Sailing towards the Euro Be Smooth? What Fundamental Real Exchange Rates Tell Us about the Acceding Economies
† prof. Mgr. Kateřina Šmídková M.A., Ph.D.

63 - Modely ekonomicky racionálních donátorů: altruismus může být krutý
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc., PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.

62 - What Drives the Optimal Bankruptcy Law Design?
PhDr. Ondřej Vychodil , M.A.

61 - Úpadková řízení za přítomnosti ex post morálního hazardu
prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.

60 - Odpověd regulačních orgánů na finanční krize: role auditorů a mezinárodní srovnání
Ing. Irena Jindřichovská CSc.

59 - Dilemata českého dozoru finančních trhů
† doc. Ing. Jiří Havel CSc.

58 - České centrální bankovnictví po vstupu České republiky do Evropské unie (právně institucionální pohled)
Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová CSc.

57 - Privatizace, regulace a deregulace utilit v EU a ČR: očekávání a fakta
prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.

56 - Governing Fiscal Commons in the Enlarged EU
doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.

55 - Potřebuje rozšířená Evropská unie lepší fiskální pakt?
PhDr. Petr Hedbávný , doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D., PhDr. Jan Zápal Ph.D.

54 - Měnové plánování v reálném socialismu
doc. Ing. Karel Půlpán CSc.

53 - Ćeská ekonomická věda na mezinárodním akademicém trhu: měření vědeckého kapitálu vysokoškolských a dalších výzkumných pracovišť
prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

52 - Informační efektivnost burzovních trhů ve střední Evropě
doc. PhDr. Petr Teplý Ph.D.

51 - Mobilita lidského kapitálu II
doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc., PhDr. Soňa Pokutová - Benecká , Ctirad Slavík PhD.

50 - External Financing and FDI in Central, Baltic and South-Eastern Europe during 2002-2003
doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.

49 - Current Account Developments in Central, Baltic and South-Eastern Europe in the Pre-enlargement Period of 2002-2003
doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.

48 - Power Indices: Shapley-Shubik or Penrose-Banzhaf?
prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

47 - Economic Research in the Czech Republic:Entering International Academic Market
prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

46 - Privatizace bez kapitálu
† prof. Ing. Karel Kouba DrSc., PhDr. Ondřej Vychodil , M.A.

Distributive Impact of Czech Social Systems
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.

Economic Research in the Czech Republic: Entering International Academic Market
prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

Vliv sociálního a daňového systému na přerozdělování příjmů v České republice – dynamika na přelomu století
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.

Who Pays Taxes and Who Gets Benefits in the Czech Republic
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.

2003

44 - Lisabonská strategie, její hlavní směry a nástroje
† prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor

43 - Česká transformační strategie a její ekonomické důsledky
† prof. Ing. Milan Sojka CSc.

42 - Hospodářský vývoj Německa jako inspirace pro Českou republiku
doc. Ing. Karel Půlpán CSc.

41 - Společné dobro pro ekonomiku: národní, evropské a globální
prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.

40 - Credit Guarantees in A credit Market with Adverse Selection
prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.

39 - K mikroekonomickému klimatu v ČR na začátku 21.století: kartel prodejců pohonných hmot? (případová studie)
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc., PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.

38 - Akcionářská demokracie
† doc. Ing. Jiří Havel CSc.Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF