Working Papers

2007

9 - Goodwin's Predator-Prey Model with Endogenous Technological Progress
prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.

8 - Foreign Banks, Foreign Lending and Cross-Border Contagion: Evidence from the BIS Data
doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.

7 - Víšek, J. Á. : The Instrumental Weighted Variables. Part III. Asymptotic Representation.
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.

6 - Víšek, J. Á. : The Instrumental Weighted Variables. Part II. Square root of n-consistency
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.

4 - Dochází k reálné diferenciaci ekonomických vysokoškolských vzdělávacích institucí na výzkumně zaměřené a výukově zaměřené?
prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

3 - The Pros and Cons of Banking Socialism
doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.

1 - Estimating Time-Varying Policy Neutral Rate in Real Time
prof. Roman Horváth Ph.D.

2006

32 - People of the road: the role of ethnic origin in migration decisions. A study of Slovak Roma asylum-seekers in the Czech Republic in 1998-2006

31 - Correcting Predictive Models of Chaotic Reality

30 - Publication Portfolio of the Czech Economists and Problems of Rankings (Publikační portfolio českých ekonomů a problémy rankingů)
prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

29 - Strategic Referring in Labor Market Social Networks
PhDr. Petr Švarc , PhDr. Natálie Švarcová Ph.D.

28 - Credibility of Exchange Rate Policies in Selected EU New Members: Evidence from High Frequency Data
prof. Roman Horváth Ph.D.

27 - The determinants of corporate debt maturity structure: evidence from Czech firms
PhDr. Pavel Körner Ph.D.

26 - Pojištění vkladů: současný stav, srovnání a perspektiva v kontextu EU
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.

25 - Optimal Deterministic Debt Contracts
prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.

24 - Lender and Borrower as Principal and Agent
prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.

23 - Effects of Education on Determinants of High Desired Fertility: Evidence from Ugandan Villages
doc. PhDr. Michal Bauer Ph.D., doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D., PhDr. Pavel Streblov M.Sc.

22 - Morální hazard a nepříznivý výběr při maximalizaci pravděpodobnosti ekonomického přežití
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc., PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.

21 - Wavelet Applications to Heterogeneous Agents Model
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D., prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.

20 - Command Economy after the Shocks of Opening up: The Factors of Adjustment and Specialisation in the Czech Trade
doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.

19 - The Price Impact of Stock Trades: Evidence from the Prague Stock Exchange
PhDr. Vít Bubák, M.A., Ph.D., PhDr. Filip Žikeš MSc.

18 - Opomíjená heterogenita lidí aneb Proč Afrika dlouhodobě neroste
doc. PhDr. Michal Bauer Ph.D., doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D.

17 - Three heuristics of search for a low price when initial information about the market is obsolete
Mgr. Michal Skořepa Ph.D

16 - Reform Redux: Measurement, Determinants and Reversals
prof. Roman Horváth Ph.D.

15 - Státní podpora českého zemědělského úvěru v období před vstupem do Evropské unie
prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.

14 - Poptávková funkce na trhu s pojištěním: porovnání maximalizace paretovské pravděpodobnosti přežití s teorií EUT von-Neumanna a Morgensterna a s prospektovou teorií Kahnemana a Tverského
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.

13 - What Are Their Words Worth? Political Plans And Economic Pains Of Fiscal Consolidations In New Eu Member States
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D., PhDr. Jan Zápal Ph.D.

12 - Systémy s mnoha rozhodujícími se jedinci v teoriích F.A.Hayeka a H.A.Simona
doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D., PhDr. Natálie Švarcová Ph.D.

11 - Does Credit Risk Vary with Economic Cycles? The Case of Finland
doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D.

10 - Neo-Keynesian and Neo-Classical Macroeconomic Models: Stability and Lyapunov Exponents
Ing. Karel Sladký CSc., prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.

9 - Čtyři mechanismy příjmové diferenciace
Ing. Luděk Rychetník CSc

8 - Political Pressure on Central Banks: The Case of the Czech National Bank
doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.

7 - Zpochybnění deskriptivnosti teorie očekávaného užitku
Mgr. Michal Skořepa Ph.D

6 - Meziregionální migrace obyvatelstva v ČR: Role likviditních omezení
prof. Roman Horváth Ph.D.

5 - Relation between Cyclically Adjusted Budget Balance and Growth Accounting Method of Deriving ‘Net Fiscal Effort’
PhDr. Jan Zápal Ph.D.

4 - Development of formal and informal institutions in the Czech Republic and other new EU Member States before the EU entry: did the EU pressure have impact?
doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.

3 - Czech Bankruptcy Procedures: Ex-post Efficiency View
PhDr. Ondřej Vychodil , M.A.

2 - Penzijní reforma v České republice: ohrožení nebo příležitost?
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.

1 - Globální, americké, panevropské a národní rankingy ekonomických pracovišť
doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.

2005

100 - Koordinace hospodářské politiky zemí EU a její meze
† prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet ProfessorPartneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB