Working Papers

2006

25 - Optimal Deterministic Debt Contracts
prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.

24 - Lender and Borrower as Principal and Agent
prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.

23 - Effects of Education on Determinants of High Desired Fertility: Evidence from Ugandan Villages
doc. PhDr. Michal Bauer Ph.D., doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D., PhDr. Pavel Streblov M.Sc.

22 - Morální hazard a nepříznivý výběr při maximalizaci pravděpodobnosti ekonomického přežití
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc., PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.

21 - Wavelet Applications to Heterogeneous Agents Model
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D., prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.

20 - Command Economy after the Shocks of Opening up: The Factors of Adjustment and Specialisation in the Czech Trade
doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.

19 - The Price Impact of Stock Trades: Evidence from the Prague Stock Exchange
PhDr. Vít Bubák, M.A., Ph.D., PhDr. Filip Žikeš MSc.

18 - Opomíjená heterogenita lidí aneb Proč Afrika dlouhodobě neroste
doc. PhDr. Michal Bauer Ph.D., doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D.

17 - Three heuristics of search for a low price when initial information about the market is obsolete
Mgr. Michal Skořepa Ph.D

16 - Reform Redux: Measurement, Determinants and Reversals
prof. Roman Horváth Ph.D.

15 - Státní podpora českého zemědělského úvěru v období před vstupem do Evropské unie
prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.

14 - Poptávková funkce na trhu s pojištěním: porovnání maximalizace paretovské pravděpodobnosti přežití s teorií EUT von-Neumanna a Morgensterna a s prospektovou teorií Kahnemana a Tverského
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.

13 - What Are Their Words Worth? Political Plans And Economic Pains Of Fiscal Consolidations In New Eu Member States
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D., PhDr. Jan Zápal Ph.D.

12 - Systémy s mnoha rozhodujícími se jedinci v teoriích F.A.Hayeka a H.A.Simona
doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D., PhDr. Natálie Švarcová Ph.D.

11 - Does Credit Risk Vary with Economic Cycles? The Case of Finland
doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D.

10 - Neo-Keynesian and Neo-Classical Macroeconomic Models: Stability and Lyapunov Exponents
Ing. Karel Sladký CSc., prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.

9 - Čtyři mechanismy příjmové diferenciace
Ing. Luděk Rychetník CSc

8 - Political Pressure on Central Banks: The Case of the Czech National Bank
doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.

7 - Zpochybnění deskriptivnosti teorie očekávaného užitku
Mgr. Michal Skořepa Ph.D

6 - Meziregionální migrace obyvatelstva v ČR: Role likviditních omezení
prof. Roman Horváth Ph.D.

5 - Relation between Cyclically Adjusted Budget Balance and Growth Accounting Method of Deriving ‘Net Fiscal Effort’
PhDr. Jan Zápal Ph.D.

4 - Development of formal and informal institutions in the Czech Republic and other new EU Member States before the EU entry: did the EU pressure have impact?
doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.

3 - Czech Bankruptcy Procedures: Ex-post Efficiency View
PhDr. Ondřej Vychodil , M.A.

2 - Penzijní reforma v České republice: ohrožení nebo příležitost?
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.

1 - Globální, americké, panevropské a národní rankingy ekonomických pracovišť
doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.

2005

100 - Koordinace hospodářské politiky zemí EU a její meze
† prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor

99 - Convergence of Consumption Structure
doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc., PhDr. Natálie Švarcová Ph.D.

98 - Political Economy of Public Deficit: Perspectives for Constitutional Reform
doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.

97 - Can the Theory of Motivation Explain Migration Decisions?
PhDr. Natálie Švarcová Ph.D.

96 - Financial Accelerator Effects in the Balance Sheets of Czech Firms
prof. Roman Horváth Ph.D.

95 - Systém vysokých škol s omezenou racionalitou agentů
doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc., PhDr. Jana Marková

94 - Ekonomie štěstí: proč méně může být více
prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.

93 - Production, Capital Stock and Price Dynamics in a Simple Model of Closed Economy
prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.

92 - ADR/GDR Potential in Central Europe
PhDr. Kateřina Tsolov (Holická)

91 - Heterogeneous Agents Model with the Worst Out Algorithm
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D., prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.

90 - Nabídková funkce ve vysokoškolském vzdělávání
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.

89 - Slovenská rekodifikace insolvenčního práva: několik lekcí pro Českou republiku
doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.

88 - Committed to Deficit: The Reverse Side of Fiscal Governance
doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.

87 - Hodnocení pracovišť výzkumu a vývoje
doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.

86 - The Quantitative and Qualitative Analysis of the Budget Cost of the Czech Supporting and Guarantee Agricultural and Forestry Fund
prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance