Working Papers

2002

24 - Evaluation of National, Political and Institutional Influence in Consultation, Co-operation and Co-decision Procedures of the EU Decisoin-Making
prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

23 - Petrohradský paradox a kardinální funkce užitku
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc., PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.

22 - Economic Research and Education in the Czech Republic 1989-2000
prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

21 - Alternativní scénáře transformační strategie československé ekonomiky na počátku 90.let a jejich teoretická východiska
† prof. Ing. Milan Sojka CSc.

20 - Postkeynesovská teorie peněz, peněžní a úvěrová politika a postavení centrální banky
† prof. Ing. Milan Sojka CSc.

19 - Benáček, V., Víšek, J. Á. : Faktory konkurenční schopnosti zahraničního obchodu a struktury specializace českého průmyslu před vstupem do EU.
doc. Ing. Vladimír Benáček CSc., prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.

18 - Ekonomická racionalita donátora a důvěra k příjemci dotace
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc., PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.

Economic Research and Education in the Czech Republic 1989-2000
prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

2001

17 - Transaction Cost Economics: Basic Concepts and Extensions
Mgr. PhDr. Silvester van Koten Ph.D.

16 - Redistribuce: projev lidských preferencí a společenských potřeb
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.

15 - Nestandardní modely ekonomického chování, aplikace teorie lidského kapitálu
PhDr. Jiří Kameníček CSc.

14 - Ekonomicky racionální altruismus
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc., PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.

13 - Hospodářský vývoj Španělska jako inspirace pro Českou republiku
doc. Ing. Karel Půlpán CSc.

12 - Byl proces eliminace podniků ozdravnou procedurou pro české hospodářství konce 90. let?
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc., PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.

10 - On Martingale Diffusions in Financial Markets
prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.

9 - Benáček, V., Víšek, J. Á. : Export z České republiky do Evropských společenství a do ostatních zemí
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.

8 - Zásady společné obchodní politky a důsledky jejich přijetí pro českou ekonomiku
† prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor

7 - Ekonomie důvěry
prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.

6 - Česká republika na cestě do Evropské unie
prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

5 - Ekonomicky racionální "tvrdý" altruismus
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.

5 - Optimum výrobce v odvětví s nikdy neklesajícími výnosy z rozsahu
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc., PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.

4 - Alternativní scénáře transformační strategie československé ekonomiky na počátku 90.let a jejich teoretická východiska
† prof. Ing. Milan Sojka CSc.

3 - Autentický soukromý sektor v transitivní ekonomice: příspěvek k hledání kořenů a alternativ českého kapitalismu
doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.

2 - Analýza ekonomického výzkumu
doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.

1 - Modely difuze technologií
PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.

Česká republika na cestě do Evropské unie
prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

Flexible Integration and the Excessive Deficit Procedure in the EMU
prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.

1994

55 - Wage Trap Model mzdové pasti - Chování výrobců v ekonomice s heterogenní pracovní silou
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB