Kdo jsme?

Institut ekonomických studií FSV UK zajišťuje bakalářské, magisterské a doktorské vzdělání v oboru ekonomie a financí, srovnatelné se studiem na předních univerzitách v Evropě. Experty i objektivními ukazateli (Hospodářské noviny: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012) je pravidelně hodnocen jako jednoznačně nejlepší místo pro ekonomické vzdělávání v ČR.

Strategie

V českém prostředí nabízíme ojedinělou politiku:

  • Kvantitativní dovednosti. Již bakalářský stupeň nabízí rozsáhlou a rigorózní výuku matematiky, statistiky a ekonometrie, z velké části pedagogy z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Právě tyto dovednosti vytvářejí konkurenční výhodu při výběru navazujících programů a při získávání prvních pracovních zkušeností.
  • Mezinárodní charakter. V angličtině se přednáší 70% kurzů na bakalářské úrovni a 88% kurzů na magisterské úrovni. Za posledních 10 let nás navštívilo více než 800 studentů z 28 zemí. 
  • Mobilita. V současnosti nabízíme vycestování na více než 40 partnerských evropských univerzit v síti Erasmus+, plus četné příležitosti stipendijních výjezdů do neevropských zemí, včetně prestižních škol mj. v Austrálii a Číně.
  • Komorní atmosféra. Institut ročně absolvuje 90 bakalářů, 80 magistrů a 5 doktorandů. Osobní a intenzivní přístup převažuje zejména při vedení absolventských prací.
  • Významní přednášející. Mezi externími spolupracovníky lze najít významné ekonomy ze soukromého sektoru (Vladimír Dlouhý, Zdeněk Tůma) a špičkové experty ze spolupracujících výzkumně orientovaných institucí, včetně MFF UK a ÚTIA AV ČR. Zároveň pravidelně přednášejí hostující profesoři ze zahraničí (např. Jakub Kastl, Princeton University).
  • Rozvíjení talentu. Od prvních momentů se snažíme podporovat talent a rozvíjet jej v rámci náročných kurzů. Studenti dokazují své přednosti nejen uplatněním na trhu práce, ale i úspěchem v mezinárodních srovnáních, na studentských soutěžích (BCG Strategy Cup, CFA Institute Challenge, Global Management Challenge, Rotman European Trading Competition) a pravidelným ziskem odborných cen (Olga Radzyner Award, Mladý ekonom, Cena Karla Engliše, Cena Josefa Hlávky).

Partnerství a členství

Ke stažení

Představení: A school with a difference (2017)

Newsletter: 2016201520142013, 2012

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY