TRH PRÁCE ŽEN A VLIV VYBRANÝCH POLITIK (M. MYSÍKOVÁ)

TRH PRÁCE ŽEN A VLIV VYBRANÝCH POLITIK (M. MYSÍKOVÁ)

 

-->

Author: PhDr. Martina Mysíková Ph.D.,
   
Type: IES Occassional Papers
Year: 2007
Number: 1
ISSN / ISBN:  
Published in: IES Occasional Papers 1/2007
Publishing place:
Prague
Keywords:
gender inequality, female participation, neo-classic theory, human capital theory, theory of discrimination, institutional theory, labor market segmentation theory, joint taxation, parental leave
JEL codes:  
Suggested Citation: Mysíková, M. (2007). Trh práce žen a vliv vybraných politik. IES Occasional Paper 1/2007. IES FSV. Charles University.
Abstract: Zaměstnanost či spíše participace žen na trhu práce je jedním z nejviditelnějších ukazatelů genderových nerovností na trhu práce. Ekonomické teorie vysvětlující segregaci, lze rozdělit do tří širších kategorií: neoklasické teorie a teorie lidského kapitálu, teorie diskriminace a nakonec institucionální teorie a teorie segmentace trhu práce.
Odstranění příčin těchto nerovností zaváděním vhodných politik by pomohlo lépe využít pracovní potenciál žen a zvýšit efektivitu trhu práce. V České republice jsou aplikovány některé politiky, které participaci žen nejen nepodporují, ale navíc působí spíše negativně.
Tato studie se zabývá dopady dvou politik, které mohou mít negativní vliv na nabídku práce žen v České republice. První z nich je zavedení možnosti společného zdanění manželů. U profitujících párů dochází velice často ke zvýšení mezní daňové sazby u žen, což může redukovat jejich nabídku práce.
Druhá politika ovlivňující participaci žen je systém rodičovských dovolených. Současný český systém může být výraznou překážkou ženám ve vstupu a návratu na trh práce. Dochází tak k nadměrné ztrátě lidského kapitálu žen, což výrazně snižuje jejich další zaměstnatelnost.
Downloadable: IES OP 2007_01 Mysikova.pdf