SLOŽITÁ CESTA K INOVATIVNÍ EVROPĚ

SLOŽITÁ CESTA K INOVATIVNÍ EVROPĚ

 

-->

Author: † prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor,
   
Type: IES Occassional Papers
Year: 2007
Number: 2
ISSN / ISBN:  
Published in: IES Occasional Papers
Publishing place:
 
Keywords:
Výzkum a vývoj, inovace, Evropský výzkumný prostor, politika EU na podporu výzkumu, 7.rámcový program EU pro výzkum, inovační strategie
JEL codes: O3, O5
Suggested Citation: Urban, L., (2007). “Složitá cesta k inovativní Evropě” IES Occasional Paper 2/2007. IES FSV. Charles University.
Abstract: O zaostávání Evropy ve vědeckém výzkumu a inovační činnosti se ví už dlouho. S nastartováním lisabonské strategie se evropské země pokusily dosáhnout obratu zřízením Evropského vědeckého prostoru. Studie analyzuje návrh budoucí vědeckotechnické politiky, kterou předložila Komise, návrh 7. rámcového programu pro výzkum na období 2007-2013, přijatý návrh nového rozpočtového výhledu na období 2013-2013, zpráva skupiny vedené bývalým finským premiérem Esko Aho (Creating an Innovative Europe) a konečně sdělení Komise, které na tuto zprávu navazuje a která předkládá ucelenou inovační strategii. Studie hodnotí všechny tyto iniciativy a v závěru se pokouší na jejich základě formulovat program, který mohl být východiskem vedoucím k obratu v evropském výzkumu a inovační činnosti.
Downloadable: IES OP 2007_02 Urban.pdf