EKONOMIE A ŠTĚSTÍ

EKONOMIE A ŠTĚSTÍ

 

-->

Author: PhDr. Pavel Štika ,
   
Type: IES Occassional Papers
Year: 2008
Number: 2
ISSN / ISBN:  
Published in: IES Occassional Papers 2/2008
Publishing place:
Prague
Keywords:
štěstí, Easterlinův paradox, reciprocita, Anthonio Genovesi, historie ekonomického myšlení
JEL codes: A11, B19, B59, D64
Suggested Citation: Štika, P. (2008). “ Ekonomie štěstí ” IES Occasional Paper 2/2008. IES FSV. Charles University.
Abstract: V článku se snažím zprostředkovat čtenáři přehled o současném stavu diskuze na poslední dobou velmi frekventované téma vztahu ekonomie a štěstí. V posledních několika letech exponenciálně roste množství publikací na téma štěstí z ekonomického úhlu pohledu. Protože toto téma, zdá se, nabývá neustále na významu, je záměrem tohoto článku poskytnout širší české ekonomické veřejnosti skromný odrazový můstek pro další potenciální výzkum v této oblasti.
V první části popisuji základní termíny subjective well-being a Easterlinův paradox a dále uvádím přehled nejzásadnějších empirických pozorování v dané oblasti. Druhá část stručně přibližuje přístup k problematice štěstí vybraných historických osobností, například Aristotela, Smithe nebo Genovesiho. Ve třetí části jsou nastíněny současné výzvy pro ekonomickou teorii – především uchopení fenoménu reciprocity v mezilidských vztazích.
Downloadable: OP 2008_2_Stika.pdf