PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.

PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.

Posts:

  • Department of Macroeconomics and Econometrics

E-mail: hlavacem@seznam.cz , michal.hlavacek@unrr.cz

Telephone: +420 736 524 520 , +420 222 112 316

Rooms: No. O408, Opletalova 26

ResearchID: E-9733-2018

Scopus Author ID: 7004582861

ORCID ID: 0000-0002-9495-2082

Rok vydání

Monographs

Chapters in monographs

Articles

Contributions in the conference proceedings

Education

1993-1996 Bachelor of Economics at IES FSV UK
1996-1998 Master of Economics at IES FSV UK
1998-2004 PhD in Economics at IES FSV UK

Job history

1998+ Teaching at IES FSV UK

JEB009 - Makroekonomie I
JEB010 - Makroekonomie II

Bachelor theses

Interakce makroobezřetnostní politiky a vývoje cen nemovitostí
Vývoj cen komerčních nemovitostí v ČR v době finanční krize
Dopady stárnutí populace na důchodové systémy zemí CEEC
Vyhodnocení cykličnosti fiskální politiky
Role fiskálních pravidel v zemích EU
+jakékoli téma po domluvě

Master theses

Determinanty růstu cen rezidenčních nemovitostí v zemích CEEC; ekonometrické modelování (více možných sub témat- role deregulace, income effect, provázanost s růstem úvěrů na bydlení....)
Vyhodnocení úspěšnosti inflačního cílení v ČR
Inflační cílení coby nástroj disinflace (mezinárodní studie)
Odhady fiskálních multiplikátorů pro různé typy výdajů a daní

+jakékoli téma po domluvě

Macroeconomics