PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.

PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra makroekonomie a ekonometrie

E-mail: michal.hlavacek@fsv.cuni.cz , michal.hlavacek@unrr.cz

Telefon: +420 736 524 520 , +420 222 112 316

Místnost: č. O408, Opletalova 26

ResearcherID: E-9733-2018

Scopus Author ID: 7004582861

ORCID ID: 0000-0002-9495-2082

Vzdělání

1993-1996 Bakalář ekonomie na IES FSV UK
1996-1998 Magistr ekonomie na IES FSV UK
1998-2004 PhD ekonomie na IES FSV UK

Odborná praxe

1998+ Výuka na IES FSV UK

Rok vydání

Monografie

  • HLAVÁČEK, Jiří - HLAVÁČEK, Michal. Generalized Microeconomics. 1st ed vyd. Prague: Karolinum, 2013. 207 s. ISBN 978-80-246-2024-4.
  • HLAVÁČEK, Jiří - HLAVÁČEK, Michal. Zobecněná mikroekonomie. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2010. 208 s. ISBN 978-80-246-1685-8.

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

JEB009 - Makroekonomie I
JEB010 - Makroekonomie II

Bakalářské práce

Interakce makroobezřetnostní politiky a vývoje cen nemovitostí
Vývoj cen komerčních nemovitostí v ČR v době finanční krize
Dopady stárnutí populace na důchodové systémy zemí CEEC
Vyhodnocení cykličnosti fiskální politiky
Role fiskálních pravidel v zemích EU
+jakékoli téma po domluvě

Diplomové práce

Determinanty růstu cen rezidenčních nemovitostí v zemích CEEC; ekonometrické modelování (více možných sub témat- role deregulace, income effect, provázanost s růstem úvěrů na bydlení....)
Vyhodnocení úspěšnosti inflačního cílení v ČR
Inflační cílení coby nástroj disinflace (mezinárodní studie)
Odhady fiskálních multiplikátorů pro různé typy výdajů a daní

+jakékoli téma po domluvě

Makroekonomie