HETEROGENNÍ MODEL AGENTŮ S PAMĚTI A CENOVÝ VYVOJ CENNÝCH PAPIRŮ

HETEROGENNÍ MODEL AGENTŮ S PAMĚTI A CENOVÝ VYVOJ CENNÝCH PAPIRŮ

 

-->

Author: Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.,
prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.,
   
Type: IES Occassional Papers
Year: 2002
Number: 1
ISSN / ISBN:  
Published in: IES Occassional Paper 1/2002
Publishing place:
Prague
Keywords:
 
JEL codes:  
Suggested Citation:  
Abstract: Hypotéza eficientních trhů poskytuje teoretický základ, na kterém je technická analýza obchodních pravidel obvykle zamítána. Obvykle technická analýza obchodních pravidel, poskytující informaci o tom, zda koupit či prodat cenný papír, jenž je založena na cenovém vzorku, který je pozorován uživatelem, by neměla být užívána pro generování převisu výnosů cenných papírů. Nicméně techničtí obchodníci operují na eficientních trzích. Fundamentalisté spoléhají na svůj model, který využívá fundamentální informace jako základ pro předpovědi příštího cenového vývoje cenného papíru. Obchodníci určují, zda současné podmínky potřebují kontrolu fundamentální informace a nebo se mohou spolehnout na poslední vývoj. Tento přístup spoléhá na heterogenitu v informacích agentů a postupných rozhodování jak fundamentalistů, tak technických obchodníků. Základem pro analýzu je model Brock a Holmes. Analyzujeme tento model na roydíl od zmiňovaného modelu s pamětmi v predikátorech. Tento přístup umožňuje hlubší analýzu vztahů mezi fundamentalisty a technickými obchodníky. Jsou analyzovány jednotlivé případy, kdy techničtí obchodníci využívají chování trendů pro své predikce nebo když jsou využívány sezonní periody pro predikce cenových změn. Uvažovaný model s pamětmi umožňuje bohatší strukturu predikátorů než model bez pamětí.
Downloadable: OP 2002_1 Vosvrda.pdf