5 nových grantů GA UK pro naše doktorandky a doktorandy

Granty

5 nových grantů GA UK pro naše doktorandky a doktorandy

Doktorandky a doktorandi z IES získali v aktuální výzvě Grantové agentury Univerzity Karlovy příležitost řešit následující problémy:

Řešitel Vedoucí Název
Kúdeľa, Peter Havránková, Zuzana Eseje o spotřebě elektřiny
Sivá, Soňa Baxa, Jaromír Vliv přímých vojenských operací na dynamiku výkonnosti bank: Případ rusko-ukrajinské války.
Simpartl, Josef Havránek, Tomáš Komunikace přes sociální media, očekávání a vnímání centrální banky mezi obecnou populací - dotazníková metoda
Lušková, Martina Havránek, Tomáš Jak moc jsou roušky důležité při přenosu respiračních nemocí? Meta-analýza
Žalman, Jan Palanský, Miroslav Nezákonné finanční toky v rozvojových zemích

Gratulujeme a přejeme hodně zdaru s výzkumem!