Blahopřejeme k zisku nových GAČR projektů

GACR

Blahopřejeme k zisku nových GAČR projektů

V letošní soutěži Grantové agentury České republiky byly podpořeny následující projekty našich kolegyň a kolegů:

  • Matěj Bajgar: "Využití unikátních mikrodat pro studium účinků veřejné podpory pro firemní VaV"
  • prof. Tomáš Havránek: "Oddělení p-hackingu od publikačního zkreslení ve finančním výzkumu"
  • Simona Malovaná: "Politiky centrálních bank, finanční sektor a nerovnost"

Ve výzvě uspěl také projekt vedený naším kolegou Jozefem Baruníkem pod názvem "Zkrocení tržních rizik vyplývajících z málo pravděpodobných událostí" a dále projekt kolegy Františka Čecha "Zajištění nejistoty na komoditních trzích", oba řešené na Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR.