Blahopřejeme nejlepším kurzům za ZS 2023/24

Blahopřejeme nejlepším kurzům za ZS 2023/24

Blahopřejeme vyučujícím nejlépe hodnocených kurzů na IES za zimní semestr 2023/24:

Bakalářské kurzy: JEB028 Matematika III (Bárta, Pyrih, Nešvera), JEB005 Matematika I (Zelený, Beránek, Dvořáková, Vlasák) a JEB110 Econometrics (Pertold-Gebicka)

Magisterské kurzy: JEM184 New Keynesian DSGE Modelling (Žáček), JEM217 Advanced Econometrics (Baruník) a JEM216 Advanced Macroeconomics (Baxa, Hromádková)

Pro hodnocení se používá součet celkového hodnocení kurzu, obtížnosti kurzu, přínosu kurzu a hodnocení přednášejícího nebo cvičícího. Do hodnocení se nezapočítávají kurzy s velmi malými počty absolventů nebo dotazníků a kompaktní kurzy.

Velmi si vážíme účasti studentů na hodnocení kurzů i jejich komentářů, výsledky hodnocení nám pomáhají udržet kvalitu vyučovaných kurzů.

Věříme, že se i v budoucnu zúčastní hodnocení velký počet studentů.