Cena profesora Michala Mejstříka: přihlaste svou diplomovou práci

cena MM

Cena profesora Michala Mejstříka: přihlaste svou diplomovou práci

V rámci ocenění Mastercard Banka roku je vyhlášen 3. ročník ceny profesora Michala Mejstříka.
Cena za mimořádně přínosnou diplomovou práci v oboru ekonomie byla vyhlášena na počest předního českého ekonoma, vysokoškolského pedagoga, zakladatele našeho Institutu a dlouholetého člena odborné poroty ocenění Banka roku.
Loňskou vítězkou se stala naše absolventka Barbara Livorová. 
Budeme rádi, když se i letos přihlásí autoři vynikajících prací z IES. 

Cena může být udělena autorce či autorovi diplomové práce obhájené v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 na vysoké škole v České republice v oboru ekonomie či v některém oboru souvisejícím, která bude mimořádným přínosem pro rozvoj oboru, zejména z hlediska praktické využitelnosti poznatků nashromážděných v diplomové práci. Cena je dotována celkovou částkou až do výše 50 000 Korun českých a je rozdělena mezi první tři nejlépe hodnocené práce. Zaslané diplomové práce budou hodnotit členové odborné poroty ocenění Mastercard Banka roku.

Podmínky pro hodnocení:

  • Diplomová práce musí být obhájena na české vysoké škole v České republice v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023.
  • Lhůta pro přihlášení diplomové práce do soutěže je do 5. 10. 2023.
  • Diplomová práce musí být doručena včetně posudků vedoucího a oponenta diplomové práce, protokolu obhajoby a průvodního dopisu, ve kterém budou uvedeny kontaktní údaje diplomantky či diplomanta (kontaktní adresa, e-mail a tel. číslo).
  • Diplomovou práci v elektronické podobě zasílejte na emailovou adresu cpmm@bankaroku.cz.
  • bližší informace získáte také na adrese cpmm@bankaroku.cz.

Slavnostní vyhlášení Ceny profesora Michala Mejstříka se uskuteční v rámci galavečera vyhlášení Mastercard Banka roku
dne 23. 11. 2023 v Obecním domě v Praze. 

Oficiální leták organizátora je ke stažení zde.