Jaké dopady má zaměstnání při studiu na studijní výsledky? Výzkum týmu z IES byl publikován ve významném časopise.

Logo_casopisu_EER

Jaké dopady má zaměstnání při studiu na studijní výsledky? Výzkum týmu z IES byl publikován ve významném časopise.

Jaký vliv má zaměstnání souběžné se studiem na studijní výsledky? Naši kolegové Tomáš Havránek a Zuzana Havránková a naše absolventka Kateřina Kroupová na toto téma posbírali 69 studií a provedli meta-analýzu, která byla nyní publikována v prestižním časopise Economics of Education Review. Ukazuje se, že dopad málo intenzivního zaměstnání (do 20 hodin týdně) na studijní výsledky je malý – a to i ve studiích, které berou v úvahu schopnosti studentů a jejich rodinné zázemí. Schopnější studenti mají totiž v průměru lepší známky, ale také častěji souběžně studují. Naopak studenti ze znevýhodněných rodin mají horší studijní výsledky a zároveň musejí více pracovat, aby měli dostatek financí pro studium. Je-li ovšem práce při studiu opravdu intenzivní, například více než 30 hodin týdně, může ovlivnit pravděpodobnost, že student vysokou školu dokončí, případně zda bude pokračovat v magisterském studiu po dokončení studia bakalářského. Méně intenzivní zaměstnání významné negativní dopady na vzdělání nemá, a tudíž ho lze obvykle studentům doporučit.

Článek je v plném znění dostupný zde.

Blahopřejeme k publikaci!