Julie Chytilová a Michal Bauer získali Cenu Bedřicha Hrozného

Julie Chytilová a Michal Bauer získali Cenu Bedřicha Hrozného

Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin každoročně uděluje rektor či rektorka UK za původní, kvalitní a významný počin pracovníka či týmu působícího na univerzitě. Těší nás, že toto ocenění za rok 2022 získali i Michal Bauer Julie Chytilová působící na IES FSV UK a CERGE-EI, za publikaci výzkumu o odmítání očkování v časopise Naturena které měli oba zásadní autorský podíl:

"Výzkum týmu Michala Bauera a Julie Chytilové má výrazný přesah do dalších společensko-vědních disciplín a – jak ukazuje jejich oceněná studie publikovaná v časopise Nature – spojuje i často oddělené světy společensko-vědních disciplín a přírodních věd. Publikace českých vědců společensko-vědních disciplín v tomto neprestižnějším víceoborovém časopise téměř neexistují -dle našich informací se jedná o první článek, kde převažující a vedoucí roli hrají autoři z českých výzkumných pracovišť," zdůvodňuje jeden z bodů nominace na cenu ředitel IES, Martin Gregor, a dále vysvětluje význam a přínos oceněného výzkumu: 

"Empirický výzkum, na kterém Michal Bauer a Julie Chytilová pracovali společně se dvěma kolegy a někdejšími studenty, kteří dnes působí na univerzitách v Miláně a v Bonnu, ukázal, že jedním z významných důvodů odmítání očkování je zkreslení představ veřejnosti o názorech lékařů na očkování. Za tímto účelem tým provedl rozsáhlá dotazníková šetření k identifikaci názorů lékařské komunity ohledně očkování proti covidu-19 a k povědomí veřejnosti o těchto názorech lékařů.
První dotazníkové šetření realizované mezi deseti tisíci lékařů v České republice ukázalo, že schváleným vakcínám důvěřovalo 89% lékařů, 90% z nich bylo očkováno a téměř 96% by očkování doporučilo svým zdravým pacientům. 
Druhé šetření mezi 2101 ale odhalilo, že se  lidé domnívají, že pouze 60% lékařů věří vakcínám a pouze 57% lékařů by se nechalo očkovat. Hypotézou výzkumného týmu bylo, že za tímto zkreslením ve vnímání prospěšnosti vakcín je snaha médií o vyvážené informování veřejnosti a zprostředkování protichůdných názorů k mediálně kontroverzním tématům.

Dalším krokem výzkumu byl experiment: náhodně vybrané polovině respondentů druhého šetření byla komunikována informace ohledně skutečného konsenzuálního názoru lékařů. Výzkum ukázal, že tato informace přesvědčila řadu lidí a snížila rozhodnutí se neočkovat během následujících 9 měsíců o celých 20 %. Výzkum tak poukázal na důležitost informování nejenom o názorových nesouladech mezi odborníky, ale zejména i o míře konsensu odborných názorů mezi širokou veřejností. Zárověň přispívá k porozumění, jak informační toky ovlivňují rozhodování veřejnosti v důležitých otázkách, které mají reálné dopady na kvalitu jejich života."

Rozhovor s našimi kolegy o jejich výzkumu a úspěchu přinesl také časopis UK Forum, připomenout si jej můžete zde.

Cena bude předána na slavnostním shromáždění konaném u příležitosti dubnového výročí založení univerzity.

Srdečně blahopřejeme! 

Foto: Jan Kolský