Kurz JEM123 Development Economics nebude v ZS 2023/2024 vypsán

sis

Kurz JEM123 Development Economics nebude v ZS 2023/2024 vypsán

 Kurz JEM123 Development Economics nebude v ZS 2023/2024 vypsán

Studenti magisterského programu ve specializaci Ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví, kteří tento kurz mají jako povinně specializační, si místo něj mohou zvolit jakýkoliv jiný specializační kurz z ostatních specializací dle nové Karolinky 2023/2024 (jedná se celkem o 18 různých kurzů). Alternativně si samozřejmě mohou zapsat tento kurz příští akademický rok, kdy opět bude vypsán.

Pokud takovýto kurz už mají absolvován jako povinně volitelný, může jim být rovněž uznán jako specializační, nicméně pak se jeho kredity nebudou počítat do požadovaných 24 kreditů za povinně volitelné kurzy a je nutné případně absolvovat další povinně volitelný kurz.

Pro započtení jiného specializačního kurzu místo JEM123 Development Economics nejsou ze strany studentů potřeba žádné kroky, uznání proběhne přímo garantem studia v rámci kontroly studijních povinností před Státní závěrečnou zkouškou na konci magisterského programu.

V případě dotazů se obracejte na garanta magisterského programu Doc. Adama Geršla.