Naši studenti získali Roger Noll Prize in Sports Economics

Naši studenti získali Roger Noll Prize in Sports Economics

Náš student Jan Liehman získal mezinárodní cenu Roger Noll Prize, která se v lednu uděluje nejlepší bakalářské práci v oblasti ekonomie sportu.

Letos se jednalo o 3. ročník soutěže. Školitelem vítězné práce Do National Hockey League Players Perform Better During Their Contract Years? byl náš kolega Matěj Opatrný.

Stejnou cenu získal i náš student Jakub Linhart v loňském ročníku za práci US Collegiate Football Analysis: Team’s Success as an Indicator of Academic Performance, kterou vedl dr. Radek Janhuba, absolvent IES a CERGE.

Oběma studentům blahopřejeme!