Přihlaste se do soutěže FINdiplomka 2023

Findiplomka

Přihlaste se do soutěže FINdiplomka 2023

Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) vyhlašuje 7. ročník soutěže FINdiplomka 2023.

O co se jedná?

·        Soutěže se mohou zúčastnit studenti, kteří studují v denním nebo distančním studijním programu na některé z vysokých státních a soukromých škol v České republice a budou v tomto akademickém roce obhajovat diplomovou práci v oblasti podnikové ekonomiky, financí a účetnictví.

·        Každý soutěžící, který splňuje podmínky účasti na projektu FINdiplomka, musí vyplnit přihlášku na https://cafin.cz/prihlaska-findiplomka/ a to v termínu do 30. 9. 2023.

·        Do soutěže budou zařazeny práce, které splní všechny podmínky účasti a byly obhájeny nejpozději do 30. 9. 2023.

·        Soutěžící mohou přihlásit diplomové práce napsané v jazyce českém, slovenském a anglickém.
Následná prezentace bude probíhat pouze v českém nebo slovenském jazyce.

Více informací naleznete ZDE.