Profesor Kočenda publikoval článek v časopise International Review of Financial Analysis

IRFA_journal

Profesor Kočenda publikoval článek v časopise International Review of Financial Analysis

V květnovém čísle prestižního časopisu International Review of Financial Analysis vychází článek našeho kolegy, profesora Kočendy, v němž spolu s Peterem Albrechtem z Mendelovy univerzity v Brně zkoumají propojenost volatility na středoevropských cizoměnových trzích.

Autoři poskytují komplexní posouzení propojenosti volatility mezi měnami středoevropských zemí pomocí vysokofrekvenčních dat z let 2009 až 2022. Ukazují, že asymetrie v propojenosti jsou ovlivněny negativní volatilitou, zejména během období ekonomických obtíží. Co je důležitější, autoři používají novou metodologii testování a přinášejí první statistické důkazy o tom, že zvýšení propojenosti je spojeno s konkrétními systematickými událostmi. Dále identifikují dopad specifických domácích a globálních šoků. Pro osm z osmi endogenně vybraných globálních událostí došlo ke zvýšení propojenosti nejpozději do jednoho obchodního měsíce od výskytu události. Podrobné výsledky poskytují přímé implikace v oblasti složení portfolia a kurzového zajišťování. Nakonec je ukázáno, že propojenost je spojena s nejistotou, likviditou a ekonomickou aktivitou, jejichž dopady se výrazně liší.

Článek "Volatility connectedness on the central European forex markets" naleznete v plném znění zde

Gratulujeme k publikaci!