Vyšla nová pravidla pro reportování meta-analýz

Vyšla nová pravidla pro reportování meta-analýz

Meta-analýza je dnes již konvenčním přístupem k syntéze výsledků empirického ekonomického výzkumu. První obecně přijímaná verze pravidel pro reportování meta-analýz vyšla v roce 2013 v časopise Journal of Economic Surveys. Během uplynulých sedmi let však došlo k exponenciálnímu nárůstu zveřejňovaných meta-analýz a logicky i k jisté nekonzistenci v jejich podobě. Aby se zlepšila transparentnost a replikovatelnost vykazovaných výsledků a kvalita meta-analýz do budoucna, inicioval náš kolega Tomáš Havránek projekt, který si kladl za cíl pravidla pro podávání meta-analýz zpřehlednit, doplnit a aktualizovat. 

Výsledkem práce týmu odborníků z IES, z University of Zurich, University of Augsburg, Tilburg University a dalších pracovišť, je následující soubor pravidel, publikovaný letos v létě právě v Journal of Economic Surveys - veškeré práce odevzdané do tohoto časopisu by se již měly těmito pravidly explicitně řídít a všechny budoucí meta-analýzy napsané v ekonomii by se měly sjednotit podle této normy, nebo se od ní odchylovat jen minimálně.