Výzkum Jozefa Baruníka vyšel v Policy Note organizace SUERF

Logo_SUERF

Výzkum Jozefa Baruníka vyšel v Policy Note organizace SUERF

V Policy Note organizace SUERF ze dne 10.5. vyšel jako Policy Brief č.873 článek “Do distribution restrictions increase banks’ resilience and lending capacity?”, na kterém spolupracoval náš kolega Jozef Baruník s výzkumníky z Bank of England a OECD.

Článek přináší unikátní pohled na účinnost doporučení regulačních úřadů omezit distribuci dividend a zpětného odkupu akcií v krizových obdobích. Z výsledků výzkumu vyplývá, že banky, které omezení přijaly, zvýšily svůj dostupný kapitál a odolnost a také zvýšily objemy svých úvěrů na menší půjčky malým a středním podnikům. Výsledky naznačují, že omezení distribuce může být účinným krizovým nástrojem ke zvýšení odolnosti bank a úvěrové kapacity, a tedy účinným nástrojem pro podporu reálné ekonomiky.

SUERF ("Société Universitaire Européenne de Recherches Financières" nebo také "European Money and Finance Forum") je nezávislá organizace, která se zaměřuje na výzkum a diskusi v oblasti financí, peněz a bankovnictví v Evropě s cílem podporovat spolupráci a výměnu informací mezi vědci, akademiky, odborníky z finančního sektoru a centrálními bankéři. Její hlavní aktivity zahrnují pořádání konferencí, seminářů a workshopů, publikování výzkumných prací a organizování mezinárodních setkání, která umožňují odborníkům sdílet své poznatky, analyzovat aktuální problémy a hledat inovativní řešení v oblasti financí a peněz. 

Týdně vydávané Policy Notes & Briefs SUERF nabízejí přístupné a stručné, vysoce kvalitní, autoritativní a informované analýzy aktuálních otázek týkajících se evropských peněz a financí. Zpřístupňují výzkum členských institucí SUERF a akademických výzkumných pracovníků síti SUERF i mimo ni.