Výzkum týmu z IES byl publikován v prestižním časopise Journal of International Economics

LOGO

Výzkum týmu z IES byl publikován v prestižním časopise Journal of International Economics

Elasticita cenové substituce mezi domácími a dováženými statky, nazývaná také Armingtonova elasticita, patří z hlediska mezinárodní ekonomiky mezi klíčové parametry - zachycuje míru, s jakou je domácí poptávka schopna pružně reagovat na změnu rozdílu mezi domácí a zahraniční cenou určitého zboží. Odhady hodnot této elasticity se však v minulosti značně lišily. Tým výzkumníků Tomáše HavránkaZuzany HavránkovéJiřího Schwarze a Josefa Bajzíka z IES použil meta-analytické metody k analýze několika tisíc existujících odhadů a zkoumal, jak lze korigovat jejich různá zkreslení.
Výsledky jejich výzkumu zaznamenaly mimořádný úspěch a byly letos publikovány v nejlépe hodnoceném a v oboru mezinárodní ekonomie také nejvíce selektivním časopise Journal of International Economics. Článek "Estimating the Armington elasticity: The importance of study design and publication bias" najdete zde
Nejdůležitější poznatky z výše jmenovaného článku a příklady praktického využití práce našich kolegů vyšly také nedávno jako sloupek na webu VOXeu.