Zlaté kurzy pro nejlepší vyučující letního semestru 2022/2023

Zlaté kurzy

Zlaté kurzy pro nejlepší vyučující letního semestru 2022/2023

Srdečně blahopřejeme našim vyučujícím k cenám Zlatý kurz -
- ty se na FSV UK tradičně udílí po skončení každého semestru nejlépe hodnoceným kurzům. Ty nejnovější byly vyučujícím předány v  úterý 3. října 2023 na zasedání Akademického senátu.  

Na Institutu ekonomických studií byly za letní semestr akademického roku 2022/2023 oceněny:

  • kurz Matematika II (JEB006), jehož hlavním vyučujícím  je doc. RNDr.Tomáš Bárta, Ph.D. a na němž se podílí asistenti doc. Mgr. Petr Honzík , Ph.D., Mgr. Michael Zelina a asistentka Bc. Johana Dvořáková 
  • kurz Financial Econometrics I (JEM059), jehož vyučujícími jsou doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D., PhDr. František Čech, Ph.D., Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D. a asistent Mgr. Josef Kurka 

Děkujeme všem, kdo se na přípravě oblíbených kurzů podíleli a děkujeme také všem, kdo pravidelně vyplňují semestrální evaluace.