Zlaté kurzy pro nejlepší vyučující zimního semestru 2023/2024

Zlate_kurzy_23_24

Zlaté kurzy pro nejlepší vyučující zimního semestru 2023/2024

Srdečně blahopřejeme našim vyučujícím k cenám Zlatý kurz -
- ty jsou na FSV UK tradičně udíleny po skončení každého semestru nejlépe hodnoceným kurzům. Ty nejnovější byly vyučujícím předány spolu s diplomy a finančními odměnami v úterý 16. dubna 2024 na zasedání Akademického senátu.  

Na Institutu ekonomických studií byly za zimní semestr 2023/24 oceněny tyto kurzy:

  • kurz Matematika III (JEB028), jehož hlavním vyučujícím  je doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D. a na němž se podílejí doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc., Bc. Michal Nešvera 
  • kurz Advanced Econometrics (JEM217), jehož hlavním vyučujícím je doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. a na němž se podílejí Mgr. Lukáš Janásek, Mgr. Martina Lušková, Mgr. Lenka Nechvátalová, Dipl.-Ing. Mathieu Petit, B.Sc.

Děkujeme všem, kdo se na přípravě oblíbených kurzů podíleli a děkujeme také všem, kdo pravidelně vyplňují semestrální evaluace.