prof. PhDr. Michal Bauer, Ph.D.

prof. PhDr. Michal Bauer, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra institucionální ekonomie

E-mail: bauerm@fsv.cuni.cz , michal.bauer@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 329

Osobní webová stránka

ResearcherID: H-2869-2014

ORCID ID: 0000-0002-8414-5447

CV

Věnuji se tématům z oblasti behaviorální ekonomie, rozvojové ekonomie a experimentální ekonomie. Snažím se pochopit aspekty lidské rozhodování, které mohou přispět k palčivým společnenským problémům jako je chudoba, diskriminace a násilné konflikty mezi skupinami. Můj výzkum byl publikován v řadě vědeckých časopisů včetně American Economic Review, Journal of Economic Perspectives, Nature či PNAS.

Vzdělání

2005 - 2009 Charles University, Prague, Ph.D. in Economics
1999 - 2005 Charles University, Prague, BA and MA in Economics

Odborná praxe

2017+ CERGE-EI (under US absolute charter), Associate Professor (Assistant Professor, 2011-2016), part-time
2017+ Institute of Economic Studies, Charles University, Associate Professor, (Assistant Professor, 2009-2017), part-time
2015+ CEPR, London, Research Affiliate
2009+ Institute for Study of Labor (IZA), Bonn, Research Fellow

Rok vydání

Monografie

  • KUDRNA, Zdeněk - BAUER, Michal - KREUZBERGOVÁ, Eva - STREBLOV, Pavel - VYCHODIL, Ondřej. Vzestup a pád IPB. 1. vyd vyd. Praha: e-Merit, 2002. 60 s.

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

  • BAUER, Michal - CHYTILOVÁ, Julie. Jak posunout ekonomii blíže člověku. In: MLČOCH, Lubomír. Soudobá ekonomie očima tří generací: dvacet let ekonomie na Univerzitě Karlově 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2013, s. 79-84. ISBN 978-80-246-2148-7.

2023 Bedřich Hrozný Award for Creative Initiative, awarded by the Charles University Rector, joint with Julie Chytilová
2022 Award for Excellence in Research, Experimental Development and Innovation, awarded by the Czech Minister of Education
2017 Exeter Prize for the best paper in experimental economics, decision theory and behavioral economics published during 2016 (Attention discrimination, joint with Vojtěch Bartoš, Julie Chytilová and F. Matějka)
2015 The Best Paper Award on The Economics of Discrimination awarded by UniCredit & Universities Foundation (Attention discrimination...)
2012 Selected as one of six most successful young Czechs by Czech economic weekly (Ekonom)
2011 Otto Wichterle Prize for young scientists awarded by the Czech Academy of Sciences
2006 Young Economist of the Czech Republic, awarded by the Czech Economic Association

JEB147 - Behavioral Economics
JEM123 - Development Economics

2023-2028 Ministry of Education, ERC_CZ grant – Discrimination, Desire to Harm and Hardship (PI)
2020-2023 Grant Agency of the Czech Republic – Determinants of Pro-Social and Anti-Social Behavior (co-PI)
2019-2020 Czech Academy of Sciences (ERC-CZ/AV-B) – Identity and Conflict (PI)
2019-2020 ERINN, Center for Study of African Economies – Human Capital and Identity (co-PI)
2020-2022 Grant Agency of the Czech Republic – Determinants of Pro-Social and Anti-social Behavior: Field Experimental Evidence (co-PI)
2017-2019 Grant Agency of the Czech Republic – Economic and Social Determinants of Hostility (co-PI)
2013-2016 Grant Agency of the Czech Republic - Using Economic Experiments to Understand Discrimination and Inter-group Cooperation (PI)
2010-2012 Grant Agency of the Czech Republic, Postdoctoral grant – Poverty and Inter-temporal Choices (PI)
2010-11 Global Development Network – Formation of Other-Regarding Preferences (Co-PI)

 

Hospodářský rozvoj chudých zemí, rozhodování jednotlivce, experimentální ekonomie