doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.

doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra financí a kapitálových trhů

E-mail: adam.gersl@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 313

Místnost: č. O407, Opletalova 26

ResearcherID: S-9135-2017

Scopus Author ID: 16039020900

ORCID ID: 0000-0002-0370-4148

CV

Vzdělání

2001-2006 PhD studium ekonomie na IES FSV UK
1999-2001 Magistr ekonomie na IES FSV UK
1996-1999 Bakalář ekonomie na IES FSV UK

Odborná praxe (mimo akademické působení na IES)

2020++ International Consultant on Financial Stability and Macroprudential Policy
2012-2020 Joint Vienna Institute - IMF Regional Training Center for Eastern Europe, Lead Economist
2007-2012 Česká národní banka - zástupce ředitele Samostatného odboru finanční stability
2006 Evropská centrální banka, EU Countries Division - expert
2005-2006 Česká národní banka - referát finanční stability
2004-2005 Evropská centrální banka, Capital Markets and Financial Structure Division - expert
2003-2004 Česká národní banka - poradce viceguvernéra
2002-2003 Walter Eucken Institut, Freiburg - Visiting Fellow
2001-2002 Česká národní banka - asistent guvernéra

Rok vydání

Monografie

  • VENCOVSKÝ, František - PŮLPÁN, Karel - BAŽANTOVÁ, Ilona - SOJKA, Milan - PŮLPÁNOVÁ, Stanislava - GERŠL, Adam - KODEROVÁ, Jitka. Dějiny měnových teorií na českém území. 1. vyd vyd. Praha: Oeconomica, 2005. 485 s. ISBN 80-245-0992-X.

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

2011 Cena JUDr. Františka Vencovského (VŠFS), 1. místo
2007 Cena JUDr. Františka Vencovského (VŠFS) 1. místo
2001 Cena Karla Engliše

JEM032 Banking and Risk Management

JEM228 Systemic Risk and Macroprudential Policy 

Bakalářské práce

see topics for master theses

Diplomové práce

Explaining credit developments in emerging markets
Sustainable credit levels in emerging markets
FX lending and credit cycle
Cross-border bank lending to emerging markets: do banks arbitrage away national prudential policies?
Has banking supervision and regulation become better after the global financial crisis?
Assessing the soundness of banking systems
Macroprudential policy, its instruments and their calibration
Communication of stress test results by central banks
Communication of macroprudential policy
Macroprudential policymaking: an institutional view
Optimal macroprudential policy in a currency union
Exploring the link between credit risk and loan-to-value/debt-service-to-income ratios
Early warning systems for emerging markets

Finanční stabilita, makroprudenční politika, bankovnictví a jeho regulace, mezinárodní finance, finanční trhy, politická ekonomie, přímé zahraniční investice