doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.

doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra makroekonomie a ekonometrie

E-mail: zuzana.havrankova@fsv.cuni.cz , zuzana.havrankova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 309

Osobní webová stránka

Místnost: č. O311, Opletalova 26

ResearcherID: K-6387-2016

Scopus Author ID: 37080793200

ORCID ID: 0000-0002-0753-8124

Jsem ekonomka zaměřující se na ekonomii trhu práce, mezinárodní ekonomii a meta-výzkum. Více informací o mně je k dispozici na irsova.com.

Odborná praxe

2018+ Associate Professor, Charles University
2015-2018 Postdoctoral research fellow, Charles University
2015 Research Visitor, Czech National Bank
2014 Visiting Scholar, University of California, Berkeley
2009-2020 Analyst (portfolio mgmt.), RWE

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

2018 Cena Kateřiny Šmídkové (ČSE)
2015 Cena guvernéra NBS
2015, 2012 Cena za nejlepší výzkum (ČNB)
2013 Cena MŠMT 
2010 Medal on Research and Development, Global Development Network, Světová banka, 1. místo

JEB003 - Ekonomie I
JEM222 - Master's Thesis Seminar for CSF I
JEM223 - Master's Thesis Seminar for CSF II
JEM213 (JEM001) - Master's Thesis Seminar I
JEM214 (JEM002) - Master's Thesis Seminar II
JEM225 - Seminář k diplomovým pracím I
JEM226 - Seminář k diplomovým pracím II

Bakalářské práce

For current topics see the Student Information System, but I also welcome your own topics in international, financial, and energy economics; especially those related to meta-analysis/publication bias. Please write your thesis in English and use LaTeX.

Diplomové práce

For current topics see the Student Information System, but I also welcome your own topics in international, financial, and energy economics; especially those related to meta-analysis/publication bias. Please write your thesis in English and use LaTeX.

23-05227M Spurious Precision in Meta-Analysis of Social Science Research (2023-2027): principal investigator

PRIMUS/17/HUM/16 Economics of Energy and Environmental Policy (2018-2022): principal investigator.

GAUK 558713 Publication Bias in the Literature Estimating the Social Cost of Carbon (2013-2015): principal investigator

GAUK 554213 A Quantitative Survey of Empirical Evidence for the Calibration of Small Open Economy DSGE Models (2013-2015): principal investigator

GAUK 89910 Measuring Bank E_ciency (2010-2012): principal investigator

Mezinárodní obchod, makroekonomie, meta-analýza, energetická ekonomie, ekonomie přírodních zdrojů, trh práce