Mgr. Michal Paulus

Mgr. Michal Paulus

Působiště:

  • Katedra makroekonomie a ekonometrie

E-mail: michal.paulus@seznam.cz , michal.paulus@fsv.cuni.cz

Místnost: č. O311, Opletalova 26

ResearcherID: N-6803-2017

Scopus Author ID: 57191619421

ORCID ID: 0000-0003-3198-2732

Vzdělání

2016 - výzkumný pobyt, Arizona State University
2014 ZS - výzkumný pobyt DAAD, Humboldt-Universitat zu Berlin
2012 - dosud: PhD studium IES FSV UK
2010 - 2012 magistr ekonomie IES FSV UK
2011 - studijní pobyt na Humboldt-Universitat zu Berlin
2006 - 2010 bakalář ekonomie IES FSV UK

Přednášející následujících kurzů:
JEM212 - International Political Economy (since 2015)
JEM209 - History and Methodology of Economics (since 2016)
JEM211/JPM323- Philosophy, Economics and Politics: Current Debates (2014-2017)
JPM323 - Philosophy, Economics and Politics (2012-2015)
JEM166 - Master´s Thesis Seminar - IEPS (2016-2017)

Vedení seminářů:
JEM111 - International Macroeocnomics (2013-2016)
JEM004 - Macroeconomics (2012-2013)

Odborná praxe

Viz LinkedIn

Ocenění

Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci a vynikající výkon u státní závěrečné zkoušky
ECOCEP: Výzkumný pobyt v roce 2016, Arizona State University
Stipendium DAAD na zimní semestr 09/2014-01/2015: Výzkumný pobyt na Humboldtově Universitě v Berlíně.

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

  • PAULUS, Michal - MICHALÍKOVÁ, Eva. Czech international trade: Gravity model analysis. Proceedings of the 24th International Business Information Management Association Conference - Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning and Smart Implementation Milan: International Business Information Management Association, 2014, s. 1484-1499. ISBN 978-0-9860419-3-8.
  • PAULUS, Michal - MICHALÍKOVÁ, Eva. Billateral Trade with Multilateral Resistance Terms: Analysis of Gravity Equation. In: SOLIMAN, Khalid S.. Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage : from regional development to global growth 2015 Norristown: International Business Information Management Association - IBIMA, 2015, s. 1194-1202. ISBN 978-0-9860419-5-2. UT-WOS link
  • BAXA, Jaromír - PAULUS, Michal. The New Fiscal Rules in the Czech Republic: Will They Work?. In: MÉSZÁROS, József. Fiscal Rules in the EU after the Crisis : a Selection of Papers Presented during the Budapest Public Finance Seminar 2018 1st ed vyd. Budapest: Hungarian State Treasury, Budapest, 2018, s. 9-20. ISBN 978-963-693-915-1.
  • MICHALÍKOVÁ, Eva - BENÁČEK, Vladimír - PAULUS, Michal. Gravity Model of German Trade: Poisson Regression Approach. In: SOLIMAN, Khalid S.. Innovation Vision 2020 : From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth : Proceedings of the 25th International Business Information Management Association Conference Norristown: International Business Information Management Association - IBIMA, 2015, s. 2318-2326. ISBN 978-0-9860419-4-5. UT-WOS link

Semestrální práce

Gravity models of trade and international political economy
Hyman Minsky´s financial hypothesis

Bakalářské práce

Gravity models of trade and international political economy
Hyman Minsky´s financial instability hypothesis (Post-keynesian economics)

Diplomové práce

Gravity models of trade and international political economy
Hyman Minsky´s financial instability hypothesis (Post-keynesian economics)

 

Mezinárodní ekonomie, mezinárodní politická ekonomie, obchodní politiky