Jakub Čermák

Jakub Čermák

Jakub Čermák pochází z Prahy a svá studia na IES zakončil v roce 2018 bakalářským titulem s nejlepším studijním průměrem v novodobé historii. V rámci programu Erasmus+ strávil semestr na univerzitě v Mannheimu v Německu (Universität Mannheim), po absolvování se rozhodl pro studium bankovnictví a financí ve švýcarském St. Gallenu (University of St. Gallen). V současnosti pracuje jako Investment Banking Analyst v londýnské kanceláři investiční banky Perella Weinberg Partners, v týmu zaměřeném na finanční restrukturalizace. Předtím absolvoval stáže v EY, investičním fondu Rockaway Capital či ve sdružení 180Degrees Consulting, které poskytuje poradenské služby neziskovým organizacím. Na IES spoluzaložil skupinu organizující fotbalové zápasy a turnaje pro studenty, kromě fotbalu jsou jeho dalšími zálibami tenis nebo čtení, obzvláště knih o historických událostech ve světě financí nebo románů magického realismu.

čermák

 

Jakube, po IES jste se vypravil na studia do švýcarského St. Gallenu. Co vše jste musel udělat, aby Vás přijali? Jaká jsou kritéria?

Přijímací proces na program Master in Banking and Finance (MBF) na univerzitě v St. Gallenu je podobný jako na ostatní elitní programy tohoto zaměření. Roli hrají studijní průměr z bakalářského studia, výsledek standardizované zkoušky GMAT, mimoškolní aktivity a pracovní zkušenosti a motivační dopis. Zčásti jsem tedy těžil ze svých předešlých výsledků a zkušeností a zčásti jsem musel další úsilí věnovat přípravě na GMAT a promýšlení struktury a argumentů svého motivačního dopisu.

Proč jste si vybral právě tento obor a tuto školu?

Zhruba uprostřed druhého ročníku na IES jsem došel k závěru, že byť teoretická ekonomie poskytuje nesmírně cenný základ a tříbí abstraktní myšlení, není to něco, čemu bych se chtěl dále hlouběji věnovat. Naopak jsem čím dál více tíhnul k financím – tento zájem (umocňovaný nekonečnými diskuzemi o novinkách s kamarády z IES či výbornými kurzy jako Financial Accounting nebo Private Equity) mě přivedl do Mannheimu, kde jsem si na jedné z předních německých univerzit během výměnného semestru zapsal takřka výhradně finanční kurzy. Bylo mi jasné, že chci-li mít šanci se financím dále věnovat ve špičkových bankách nebo fondech v zahraničí, je diplom z evropské „target“ univerzity nutností. Když jsem si dal dohromady zkušenosti svých starších kamarádů a spolužáků, svoji obecnou afinitu k německy mluvícímu světu, dlouhodobou dominanci univerzity v regionu a relativně rozumné školné, vyšel mi MBF na St. Gallenu jako volba číslo jedna.

Nyní pracujete ve společnosti Perella Weinberg Partners jako Investment Banking Analyst. Jak byste popsal svoji pracovní náplň? Co je Vaším „denním chlebem“ - tabulky, předávání informací, čtení zpráv….? Specializujete se na nějaký sektor?

Jsem členem Restructuring týmu. Když jsem v létě 2019 do tohoto týmu nastupoval jako stážista, sotva by mě napadlo, že se v následujícím roce tento sektor dostane takto do středu pozornosti. Vlivem pandemie se samozřejmě spousta firem, ale vlastně i celých odvětví, dostala pod velký tlak, což pro nás znamená hodně práce. Ačkoli se tedy v Restructuringu sektorově nespecializujeme, vlivem současné situace trávíme hodně času například s firmami z cestovního a zábavního průmyslu, retailu nebo společnostmi napojenými na těžbu ropy a zemního plynu. Jakožto analytik mám obvykle na starost základní vyhodnocování situací formou analýz finančních výkazů, právních dokumentů nebo vývoje na trzích. V rámci transakčních týmů se podílím hlavně na tvorbě modelů a reportů pro klienty. Restructuring je specifický a pro mě zajímavý v tom, že se v něm snoubí mnoho aspektů a práce zahrnuje mimo jiné detailní finanční modelování (např. cash-flow modely na týdenní bázi), právní záležitosti (jaká přeuspořádání dluhu smlouvy dovolují atd.) nebo komplexní strategické úvahy (transakce mají obvykle vícero účastníků: firmu a její management, různé skupiny věřitelů, vlastníky atd., z nichž každý může mít odlišné motivace a cíle).

Jak jste ze St. Gallenu dostal právě do Londýna? Snil jste o práci v City, nebo to byla jen shoda náhod?

Mým cílem bylo se pokusit dostat do Londýna, protože pořád platí, že jde o hlavní evropské finanční centrum. Univerzita v St. Gallenu je pro londýnské banky klíčovým zdrojem v německy mluvícím světě, cílová univerzita číslo jedna. Většina bank proto v rámci svých náborových programů pořádá speciální workshopy a přednášky přímo v St. Gallenu, nemalé procento bank pak každoročně organizuje první kola výběrových řízení přímo v kampusu školy. To byl i případ PWP – dva měsíce po mém nástupu na MBF tam pořádala PWP jako první z londýnských institucí dvoudenní workshop zakončený pohovory. Akce byla výborně připravená, zároveň na mě udělali skvělý dojem bankéři, kteří za námi do Švýcarska dorazili. Následné pohovory jsem zvládl dobře, což vyústilo v pozvání na další kolo do Londýna, ze kterého nakonec vzešla nabídka stáže.

Zkušenosti jste sbíral už v Praze – ve společnost Rockaway Capital jako analytik. Co konkrétně jste měl zde na starost a jak to ovlivnilo Vaši kariéru?

Během svého působení v Rockaway jsem si vyzkoušel hodně věcí. Převážně jsem pracoval ve Fintech divizi, kde jsem se zabýval vyhodnocováním investičních příležitostí, ale také pomáhal připravovat analýzy týkající se portfoliových firem a jejich strategického směřování. Kromě toho jsem screenoval startupy pro Ventures divizi, pracoval na due diligence při stavbě služby MALL Pay nebo měl možnost být u zrodu mezinárodní sell-side transakce. V Rockaway jsem si ověřil, že mi vyhovuje pracovat v menším, úzce spolupracujícím týmu, a utvrdil se v tom, že mě baví přemýšlet o transakcích a investičních příležitostech a podílet se na jejich uskutečňování.

Jak vnímáte současnou situaci? Koronavirus, Brexit… - asi to není úplně lehké v současné době fungovat v Anglii? Jak na Vás dopadají omezení?

Byť se všichni snaží vše co nejvíce ulehčit, do všeho plynule zaplout a se vším a všemi se plně seznámit, je pro nově nastoupivší zaměstnance na dálku zkrátka těžší. Já měl výhodu v tom, že můj tým na podzim fungoval prakticky v normálním režimu v kanceláři. V lednu nám spolu s novým lockdownem bylo bohužel zakázáno v tomto pokračovat, čili nyní načínám již třetí měsíc práce z domu. Není to nic, co bych si obzvlášť užíval, ale věřím, že světlo na konci tunelu už je znatelně vidět, a věci se brzy vrátí do normálu. Co se Brexitu týče, pracovní podmínky pro nás, kteří jsme v Londýně byli již loni, zůstávají podobné a přímý dopad na M&A nebo Restructuring zatím tolik citelný není.

Jaké jsou Vaše koníčky?

Pracovní režim přes týden je poměrně náročný, snažím se ale vždycky si najít čas a pravidelně cvičit, ať už v posilovně, nebo doma, teď když jsou fitka zavřená. Když to nařízení povolují, scházíme se jednou týdně večer s kolegy a lidmi z dalších bank a fondů a hrajeme fotbal, oblíbené anglické five-a-side. Překvapilo mě, jak moc Angličané fotbal prožívají, jak v diskuzích o Premier League, tak v úterý v osm večer na plácku v Chelsea při našich přátelácích. Docela se mi daří pravidelně číst, k tištěným knihám jsem nedávno přidal i audioknihy – snažím se kombinovat odborné věci s krásnou literaturou. Nedám dopustit na svůj oblíbený žánr, magický realismus. Z Londýna a Británie jsem toho kvůli omezením zatím vlastně moc neviděl, ale doufám, že až se vše zase otevře a bude možnost cestovat, napravím to!