FSV UK

 • Ohodnoťte kurzy za letní semestr 2023/24

  Váš názor je pro nás důležitý. Prosíme, vyplňte nám zpětnou vazbu do 30. 6. a nevynechte slovní hodnocení.

  Chci hodnotit
 • Kompaktní kurzy v letním semestru 2023/24

  Využijte příležitosti setkat se s hosty ze zahraničních univerzit či experty z finančních institucí a detailně probrat atraktivní témata!

  Přehled zde

Aktuality Přejít na aktuality

 • Prof. Tomáš Havránek získal čestné uznání GA ČR za vynikající výsledky výzkumného projektu

  Náš kolega, prof. Tomáš Havránek, obdržel od předsedy Grantové agentury České republiky (GA ČR), prof. Petra Baldriana, čestné uznání za vynikající výsledky projektu "Meta-analýzy výnosů strategií správy finančních investic", řešeného s podporou Grantové agentury ČR. Celému týmu srdečně blahopřejeme!

 • Hodnocení výuky za letní semestr 2023/24

  Už jste ohodnotili výuku za letní semestr? Nezapomeňte, prosím, vyplnit anonymní dotazník na adrese http://hodnocenifsv.ff.cuni.cz do 30. 6. 2024.
  Hodnocení kurzů je důležitou a jedinečnou příležitostí, jak vyjádřit váš názor na proběhlou výuku, a to jak v pozitivním, tak v negativním smyslu.

 • Michalu Bauerovi byl udělen titul „doktor věd“ (DSc.)

  Blahopřejeme našemu kolegovi Michalu Bauerovi k zisku titulu „doctor scientiarum“ (DSc.), který uděluje Akademie věd České republiky a který představuje v současnosti v České republice nejvyšší vědeckou kvalifikaci v profesní kariéře vědce.

 • Výzkum Jozefa Baruníka vyšel v Policy Note organizace SUERF

  V Policy Note organizace SUERF vyšel článek “Do distribution restrictions increase banks’ resilience and lending capacity?”, na kterém spolupracoval náš kolega Jozef Baruník s výzkumníky z Bank of England a OECD. Blahopřejeme k publikaci!

 • ESTEAM Fest Deloitte

  Věděli jste, že pouze čtyři z deseti žen cítí, že mají potřebné dovednosti a znalosti k rozjetí vlastního businessu*?
  A právě proto v Deloitte (napříč celou Evropou) spojili své síly s Evropskou komisí a vytvořili eventovou sérii ESTEAM Fest. A už 4. června chystají Women's ESTEAM Fest v Praze! 

 • Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance

  Dovolujeme si upozornit, že na webu CJEF najdete druhé letošní číslo časopisu Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance.  
  Zajímavé články z oboru, které přináší, najdete v plném znění na odkazech níže.

Život na institutu

 • Přidejte se k E-klubu

  Hlavním cílem E-klubu je pozitivní rozvoj vědeckého i společenského života na UK. Funguje jako spojovací článek mezi vedením IES a jeho studenty. E-klub se v současné době soustředí na pořádání přednášek s různými ekonomickými tématy, které jsou otevřené pro všechny zájemce i mimo IES. V minulosti byli jeho hosty například Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., bývalý guvernér České národní banky či Donald J. Johnston a Angel Gurria, generální tajemníci OECD.

 • Studujte v zahraničí

  Využijte možnost vyjet na studijní pobyt do zahraničí!
  Kromě studijních pobytů v rámci programu Erasmus+ existují další možnosti, jak vycestovat do zahraničí. Nabízejí se především výjezdy přes meziuniverzitní mezifakultní dohody, které lze částečně financovat z Fondu mobility UK. Dále lze využít mezivládní dohody, či program CEEPUS. Můžete také vycestovat jako freemover na jakoukoliv zahraniční univerzitu, kde si pobyt dojednáte individuálně.

 • Staňte se členy sdružení Alumni!

  Sdružení Alumni působí již od roku 1997 jako dobrovolné sdružení absolventů IES FSV UK.
  K hlavním cílům Alumni patří organizace setkání členů a podpora IES. Setkání probíhají formou každoročních banketů, které také navštěvují významní hosté a sponzoři.  Alumni v současné době na IES financuje program Alumni Chair.