Julie Chytilová: Lidé žijící v chudobě nemají trpělivost a energii dělat rozhodnutí s dlouhodobým dopadem

Julie Chytilová_de_facto

Julie Chytilová: Lidé žijící v chudobě nemají trpělivost a energii dělat rozhodnutí s dlouhodobým dopadem

Pozvání do podcastu De Facto přijala Julie Chytilová, jedna z nejvýraznějších a vědecky nejúspěšnějších českých ekonomek z Institutu ekonomických studií FSV UK, která také působí v Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR. Za svou vědeckou kariéru získala řadu ocenění – například v roce 2022 obdržela společně s Vojtěchem Bartošem, Michalem Bauerem a Janou Cahlíkovou Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin udělovanou rektorkou UK za publikaci článku v prestižním časopise Nature.

Co se při svém výzkumu v Ugandě dozvěděla od místních obyvatel? Jaké výsledky přinesl výzkum o spouštěčích nesnášenlivého chování k jiným skupinám obyvatelstva? A jaké zkušenosti ze svých výzkumných pobytů v zahraničí uplatňuje ve výuce?

„Při výzkumu v Ugandě jsme s kolegy rozdělili vzorek místních farmářů náhodně do dvou skupin a měřili jsme jejich trpělivost. Ale předtím, než jsme to udělali, tak jedna ze skupin, takzvaná treatment skupina, měla za úkol přemýšlet nad scénářem, kdy čelí velkému negativnímu šoku ve svém příjmu. Měli si představit situaci, kdy kvůli počasí mají velkou neúrodu a jak by toto vnímali a řešili. A potom jsme změřili trpělivost u obou těchto skupin a viděli jsme, že ti, kteří přemýšleli nad životem v chudobě, se chovali podstatně netrpělivěji. My z toho vyvozujeme, že právě život chudobě může vést k tomu, že lidé jsou méně trpěliví a méně spoří a investují do svého lidského kapitálu,“ popisuje Julie Chytilová jeden ze svých výzkumů v Africe.

Poslechnout si celý rozhovor můžete na SpotifyApple PodcastsGoogle Podcasts nebo na webu.

De Facto je podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o skutečném světě vědců a absolventů společenskovědních oborů. Vyučující, vědci a absolventi poutavě mluví o svém každodenním životě, práci a zkušenostech.