Kompaktní kurzy v září 2024

Kompaktní kurzy v září 2024

V průběhu září 2024 opět proběhne několik kompaktních kurzů, které budou vyučovány blokovým způsobem, tedy v rámci 2-3 po sobě jdoucích dnů. Kurzy se budou počítat do ZS 2024/2025 a zápis do nich bude otevřen od 1. září 2024 až do prvního dne konání kurzu (včetně). Využijte příležitosti setkat se s hostujícími profesory z významných zahraničních univerzit či experty z privátních finančních institucí a rozšířit své znalosti v oblasti ekonomie a financí! 

Kód kurzu

Název kurzu

Vyučující

Datum konání

JEM231

Mergers and Acquisitions

Jana Fidrmuc, PhD (Warwick Business School)

16. - 18. září 2024 

JEM234

Version Control with Git

Mgr. Martin Hronec (IES)

18. - 20. září 2024

JEM338

Asset Allocation - Topics and Applications

Jakub Rojček, PhD (LGT Capital Partners, Zurich)

23. - 25. září 2024

Všechny kompaktní kurzy jsou určeny primárně studentům magisterského studia. Studenti bakalářského stupně si kurzy mohou zapsat jako volitelné s tím, že se dají později na magisterském stupni uznat jako povinně volitelné (pokud student získá během bakalářského studia více než 180 kreditů). Více informací najdete v sylabech jednotlivých kurzů v systému SIS.