Michalu Bauerovi byl udělen titul „doktor věd“ (DSc.)

Michal_Bauer_přebírá_titul_DSc.

Michalu Bauerovi byl udělen titul „doktor věd“ (DSc.)

Jedenáct vědců a vědkyň si ve středu 22. května 2024 ve dvoraně Knihovny Akademie věd ČR od předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové převzalo diplom a vědecký titul „doktor věd“. 

Ten uděluje Akademie od roku 2003 na základě rozhodnutí Vědecké rady AV ČR vědeckým osobnostem jako výraz jejich zvláště vysoké vědecké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v daném oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost. 

Těší nás tedy, že mezi oceněnými je i náš kolega Michal Bauer, odborník na behaviorální ekonomii, rozvojovou ekonomii a experimentální ekonomii. Jeho výzkumy mapují, jakým způsobem ekonomické a psychologické faktory ovlivňují rozhodování. Mají odezvu i v zahraničí a publikovaly je nejen mezinárodní ekonomické časopisy s vysokým impakt faktorem, ale také vysoce prestižní vědecký časopis Nature (článek o tomto úspěchu si můžete připomenout v časopise Forum UK). V oblasti ekonomie získal titul DSc. také prof. Štěpán Jurajda z CERGE-EI. 

Srdečně blahopřejeme! 

Foto: AV ČR

Michal Bauer přebírá diplom