Nacházíte se v tíživé životní situaci? Do 31.12. můžete podat jednu přihlášku ke studiu na UK zdarma.

PRIHLASKA_ZDARMA

Nacházíte se v tíživé životní situaci? Do 31.12. můžete podat jednu přihlášku ke studiu na UK zdarma.

V případě tíživé sociální situace uchazeče/uchazečky o studium na Univerzitě Karlově je možné podat si jednu přihlášku ke studiu zdarma. Každou další přihlášku v rámci UK však uchazeč/ka platí.

Žádost o nestanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením podává uchazeč buď bezprostředně po podání přihlášky, nebo případně později po podání přihlášky, nejpozději však do 31. 12. 2023.

Kompletní informace o podání přihlášky zdarma a odkaz na podrobný návod naleznete zde.

Podrobné informace o našem bakalářském studijním programu Ekonomie a finance najdete zde

Rádi vás také uvidíme na prosincové akci "Zažij FSV UK" a na našem lednovém Dni otevřených dveří přímo na IES.