Novým ředitelem IES FSV UK bude od ledna doc. Adam Geršl

Nový ředitel IES FSV UK

Novým ředitelem IES FSV UK bude od ledna doc. Adam Geršl

Vítězem výběrového řízení na funkci nového ředitele Institutu ekonomických studií FSV UK se dne 6.11. 2023 stal doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.

Rozhodnutí komise schválil děkan fakulty, PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. a jmenuje doc. Adama Geršla ředitelem na plné, tedy čtyřleté funkční období od 1.1. 2024 do 1.1. 2028.

Doc. Adam Geršl absolvoval studium ekonomie právě na IES, kde v roce 2006 získal titul PhD. Má bohaté profesní zkušenosti z Evropské centrální banky, České národní banky a z Mezinárodního měnového fondu, absolvoval také několik dlouhodobých studijních a výzkumných pobytů na předních evropských institucích. V současné době je garantem magisterského studia na IES FSV UK.

Ve své vizi by rád navázal na fungování IES jako předního ekonomického pracoviště mezinárodního charakteru, které klade důraz jak na kvalitu výuky a přípravu studentů pro náročné analytické pozice v businessu či institucích, tak i na prestižní akademický výzkum. Zároveň chce nový ředitel IES pomoci k vyššímu mezinárodnímu zviditelnění a přilákání dalších talentovaných studentů z ČR i zahraničí.

Podrobnou koncepci rozvoje IES FSV UK pro období 2024-2027 si můžete přečíst zde.

Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v nové funkci!